Bristen på el stoppar företagens investeringar

Sverige har länge kunnat se god tillgång på el som en möjliggörare för utveckling och välstånd.

Debatt 15 oktober 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De stora industrietableringar som planeras i Norrland innebär enorma möjligheter för vår del av landet.

Samtidigt som de sätter fokus på flera stora utmaningar som det svenska näringslivet står inför.

En av dem handlar om elförsörjningen.

När vi får höra att ”elen är slut på Norrlandskusten” är det ett reellt problem för svenska företag. Här och nu.

Även om påståendet inte stämmer – elen kommer inte att ”ta slut” – så är det en allvarlig signal.

Elpriserna pressas upp och stabiliteten i elsystemet utmanas. Det blir en effektiv broms för investeringar som är nödvändiga – både för att skapa nya arbeten och för klimatomställningen.

Sverige har länge kunnat se god tillgång på el som en möjliggörare för utveckling och välstånd. När Svenskt näringsliv i sin elbarometer ställt frågor till näringslivschefer runt om i landet, kring hur de ser på elförsörjningen, får vi tydliga varningssignaler och tecken på oro.

Företagsinvesteringar stoppas redan i dag på grund av elbrist. Det finns en stor risk att denna situation kommer att förvärras när trycket på elförsörjningen i Norrland ökar.

Fullt utbyggd beräknas LKAB:s satsning på klimatomställning innebära en elanvändning som motsvarar hela Danmarks.

I dag hör vi allt oftare att tillgången på el snarare är ett hinder än en möjlighet.

Att elen räcker till de stora industriprojekten är inte nog. Hela Norrland måste ges möjlighet att utvecklas och ställa om. Annars kommer våra företag att tappa i internationell konkurrenskraft.

Utöver tillgången på el spelar också frågan om tillståndshantering en central roll när det gäller förutsättningarna för tillväxt, utveckling och omställning.

I det norrländska näringslivet finns stora möjligheter till utveckling och bidrag till den globala omställningen. Men alltför ofta fördröjer oförutsebara tillståndsprocesser viktiga investeringar – eller till och med driver dem ut ur landet.

Det är viktigt att våra politiker i norr inte slår sig till ro och tänker att de stora industriprojekten ensamma är garanten för Norrlands utveckling. Pressen på politiken på riksnivå måste öka för att hela vår del av landet ska få rimliga möjligheter att utvecklas.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Västerbotten kan ha fossilaktier värda 297 miljoner

Debatt: Bra, men det behövs mer för att klara omställningen

Debatt: Långa tillståndsprocesser ett hot mot klimatarbetet