Viktigt att värna det kommunala vetot

Det är lokala politiker, och kommunernas invånare, som är bäst lämpade att fatta beslut i det här typen av frågor.

Sverige 28 oktober 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid en etablering av större tillståndspliktiga vindkraftverk finns det i dag krav på att etableringen aktivt ska tillstyrkas i den aktuella kommunen. Även kallat det kommunala vetot.

Det har inneburit att det definitiva beslutet kring stora vindkraftsetableringar har kunnat fattats så nära medborgarna som möjligt. Det är angeläget ur ett demokratiskt perspektiv.

Nyligen aviserade den socialdemokratiskt ledda regeringen att man vill avskaffa det kommunala vetot. Förslaget kan nu snabbutredas. Något som Sverigedemokraterna vänder sig starkt emot.

Vid en etablering av miljöfarlig verksamhet, dit vindkraftverk hör, har kommunerna i dag ett direkt inflytande över etableringen genom det kommunala vetot.

Man bör också komma ihåg att innan de nya bestämmelserna infördes 2009 så prövades uppförandet av vindkraftverk enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken.

När förenklingar genomfördes, och dubbelprövningen avskaffades, infördes det kommunala vetot för att ett kommunalt inflytande skulle kvarstå – med syftet att det uttryckligen inte skulle minska.

Uppförandet av stora vindkraftverk för med sig betydande lokala konsekvenser som förstörda natur- och kulturvärden, estetiska samt landskapsbildsmässiga värden.

Etableringen av vindkraftverk kan komma i konflikt med framtida markanvändningsintressen.

Många av dem som har oturen att ha bostadsfastigheter på fel ställe när vindkraftverken byggs kan drabbas av oljud och solreflexer.

Sverigedemokraterna anser att det kommunala självbestämmandet är angeläget att värna när det kommer till etablering av större tillståndspliktiga vindkraftverk.

Det är de lokala politikerna – och i förlängningen kommunernas invånare – som är bäst lämpade att fatta beslut i det här typen av frågor.

Vi sverigedemokrater vänder oss därför starkt mot regeringens planer på att slopa det kommunala vetot och därmed minska medborgarnas demokratiska inflytande.

Mattias Bäckström Johansson (SD), riksdagsledamot (Kalmar län), energipolitisk talesperson
Lars Forsgren (SD), ledamot i regionfullmäktige, Region Västerbotten

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Olyckor, katastrofer

350 personer letar efter försvunnen militär

Stockholm

Så duckar du bäst för tredje vågen

Arjeplog

Misstänkt smitning från viltolycka i Arjeplog

Sport

Andersson på pallen – men syndabock i krasch

Personligt

Restriktionerna slår mot hemlösa i jul

Visa fler