Sverige måste kunna klara en bra integration

Vi socialdemokrater vill ha en migrationspolitik som har brett stöd i riksdagen och som inte avviker från andra EU-länders.

Sverige 27 oktober 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vårt land behöver en ny permanent och långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Vi socialdemokrater anser att en sådan måste slå vakt om två viktiga grundprinciper. Asylrätten ska värnas samtidigt som vi måste ha ett mottagande som gör att vi klarar av en bra integration där nyanlända ges en plats i samhället.

I ett års tid har det pågått samtal, mellan samtliga riksdagspartier, om Sveriges framtida migrationspolitik i den så kallade migrationskommittén.

Nu har kommittén arbetat klart och landat i ett antal slutsatser. Dessa slutsatser kommer att ligga till grund för en ny lag som den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer att överlämna till riksdagen under våren 2021.

Vi socialdemokrater vill ha en migrationspolitik som har brett stöd i riksdagen och som inte avviker från andra EU-länders.

Vi ska värna rätten att söka asyl och skydd samtidigt som vi ska ha ett hållbart mottagande. Ett mottagande som gör det möjligt för den som kommer till Sverige att integreras i samhället, lära sig svenska och komma in på arbetsmarknaden.

Innehållet i regeringens kommande lagförslag liknar det som vi socialdemokrater gick till val på 2018. Det innefattar bland annat tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel.

Efter att man varit i Sverige i tre år, och fortfarande har ett skyddsbehov, ska man kunna ansöka om permanent uppehållstillstånd. För att ett sådant ska beviljas krävs det grundläggande kunskaper i svenska och hur det svenska samhället fungerar, att man kan försörja sig och inte har begått något brott.

Det råder inga tvivel om att detta är en seger för den socialdemokratiska migrationspolitiken. Framför allt är det bra för Sverige att vi äntligen kan få en permanent asyllagstiftning, som inte avviker från övriga EU-länder, på plats.

Men det förutsätter att riksdagens partier agerar utifrån landets bästa, och håller det man lovat, så att svensk migrationspolitik blir långsiktigt hållbar.

Vi i Sverige ska ta vårt ansvar. Men mottagandet måste ligga på nivåer som gör att vi klarar av integrationen och underlättar etablering.

Rikard Larsson (S), riksdagsledamot (Skåne län), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet och ledamot i migrationskommittén
Isak From (S), riksdagsledamot (Västerbottens län), ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten

Ämnen du kan följa
Migrationsfrågan
Ledare

Ansvar bör vara vägledande i migrationspolitiken

Debatt

Det ska inte gå att leva i Sverige utan tillstånd

Replik

Socialdemokraternas vinst är Sveriges förlust

Politik

Striden om asylpolitiken långt ifrån över

Läs mer!
Norsjö

Norsjö: Ännu inga hyrespengar efter missade krav

Ledare

Ansvar bör vara vägledande i migrationspolitiken

Politik

Insändare: Ni vill göra oss till rasister

Politik

Studieförbunden har så mycket att ge

Samhälle och välfärd

Motsägelsefullt om bidrag till etniska föreningar

Visa fler