Så kan Västerbotten bidra till de globala målen

Det har stor betydelse hur västerbottningarna totala använder sin totala disponibla inkomst, 2,8 miljarder kronor.

Sverige 26 oktober 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sju av tio svenskar anser att det behövs en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter.

Det visar en ny Sifo-undersökning.

Vi vet att internationell handel och den produktion som sker i länder med utbredd fattigdom bidrar till jobb som ofta förbättrar människors levnadsvillkor.

Men vi vet också att det är vanligt att mänskliga rättigheter påverkas negativt i leverantörskedjorna och att anställda får löner som det inte går att försörja sig på.

Sveriges största utmaningar inom de globala målen är hållbar konsumtion och produktion samt klimatåtgärder.

Det har därför stor betydelse hur västerbottningarna totala använder sin totala disponibla inkomst, 2,8 miljarder kronor.

Om länets 271 736 invånare, 1 165 butikschefer och ansvariga för de runt 700 upphandlingarna i regionen tar ännu fler hållbara konsumtionsbeslut kommer Västerbotten i högre utsträckning att bidra till de globala målen.

En del varor har märkningar som visar att det gjorts oberoende kontroller av leverantörskedjan.

Men de flesta produkter saknar en oberoende granskning och människor som drabbas negativt av mindre nogräknade företag har sällan möjlighet att ställa dem till svars.

Det är därför ett viktigt besked att såväl EU-kommissionen som en majoritet av invånarna i Sverige vill ha en lag som tydliggör företags ansvar för mänskliga rättigheter.

Vi uppmanar:

- Invånare, företag och organisationer att ställa sig bakom uppropet vIsahandlingskraft.nu för en lagstiftning som gör företag ansvariga för mänskliga rättigheter och miljö.

- Affärsidkare att göra risk- och konsekvensanalyser av sina leverantörskedjor för att företaget inte ska påverka mänskliga rättigheter och miljö negativt.

- Såväl Region Västerbotten som kommunerna och invånarna i länet att välja varor som är producerade med hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö, exempelvis genom att köpa Fairtrade-märkta produkter.

- Livsmedelskedjor och butikschefer att göra det enklare för konsumenter att hitta de mest hållbara alternativen i affärerna.

I en modern och hållbar världshandel får både kvinnor och män en lön som möjliggör deras rätt till en anständig levnadsstandard, barnarbete ersätts av skolgång och klimatet är stabilt.

Bara tillsammans kan vi klara de globala målen och skapa en hållbar värld.

Hewan Temesghen, generalsekreterare, Fairtrade Sverige
Anna Lindenfors, generalsekreterare, Amnesty International i Sverige

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Skellefteå

Barnens rättigheter i ljuset – ordnade manifestation för barnkonventionen

Skellefteå

Familjemyndighetens nya generaldirektör: ”Det ser ut som att vi kommer att utöka och rekrytera ännu fler”

Ledare

Showen måste inte fortsätta till vilket pris som helst

Ledare

Det är skamligt att bara stå bredvid och titta på

Skellefteå

Ny generaldirektör till myndighet i Skellefteå

Visa fler