Ni sumpade chansen att utforma ett drömbibliotek

Hur ofta får en stad chansen att utforma sitt drömbiblioteket? Inte så ofta, ett drömtillfälle. Skellefteå kommun har fått chansen, men tyvärr sumpat den.

Insändare 15 oktober 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett bibliotek som inspirerar och har böcker för medborgare i alla åldrar, både faktaböcker och skönlitteratur. Men det saknas tyvärr på nya biblioteket. Det nya biblioteket är mest ett barn- och ungdomsbibliotek. På biblioteket önskar jag också en plats för att läsa dagstidningar från närområdet och runt om i Sverige, helst även stora utländska tidningar. Och även platser där man kan läsa och plugga ostört, gärna ett tyst rum där man kan stänga dörren.

Ett kafé med låga priser eller åtminstone inte så mycket påslag, för många som har möjlighet att besöka ett biblioteket dagtid är medborgare som inte har så gott ställt – pensionärer, arbetslösa, föräldrarlediga och studenter. Skellefteås invånare har fått betala ett alltför högt pris för nya biblioteket i jämförelse med vad som fanns i förra.

Det nuvarande biblioteket har ett fåtal fördelar som exempelvis läget och ökad tillgänglighet för barnfamiljer och äldre samt personer med rörelsehinder. Hoppas på stora förändringar och att politikerna i Skellefteå förstår värdet av att ha ett riktigt stadsbibliotek. Ett bibliotek som medborgarna kan vara stolta över, som är till för alla medborgare och som uppfyller kraven lagstiftningen ställer på ett folkbibliotek.

Utveckla biblioteket

Svar direkt

När det beslutades att stadsbiblioteket skulle flytta till kulturhuset började ett utvecklingsarbete att forma framtidens bibliotek. I arbetet lyftes kreativa idéer fram i dialog med invånare och personal. Under processens gång har dessa idéer behövt samordnas och prioriteras i samråd med projektet som helhet. Det är i första hand ett kulturhus som har byggts och inte ett enskilt stadsbibliotek. Detta faktum har inneburit att man ibland behövt ge avkall på delar av stadsbibliotekets enskilda önskemål.

Barn och unga är särskilt prioriterade i det nya stadsbiblioteket och det gör mig glad att läsa att det syns. Även våra Västerbottniska författare är särskilt prioriterade vilket manifesteras i det Västerbottensrum som återfinns i hjärtat av bibliotekslokalen. Biblioteket är dock till för alla och jag föreslår att du pratar med bibliotekspersonal på plats om du har några särskilda önskemål.

Besökare som läser dagstidningar och tidskrifter är uppskattade inslag i biblioteksrummet och i den inbjudande kulturtrappan. Utöver de fysiska exemplaren finns det också ett stort utbud (över 7 000 publikationer) av digitala utgåvor som kan läsas på bibliotekets digitala plattor eller direkt i din egen mobiltelefon. Eftersom vi strategiskt arbetar utifrån att främja de digitala resurserna för vi också dialog med leverantörer för att utöka tillgången till tidskrifter i digitala format.

Jag kan med gott samvete säga att vi uppfyller alla krav som ställs på ett folkbibliotek och jag hoppas och tror att våra invånare, precis som vi som arbetar inom kultur och bibliotek, kan känna sig stolta över sitt stadsbibliotek och den verksamhet vi levererar.

Mikke Ejrevi, avdelningschef kultur och bibliotek


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Sara var nalta föri sin tid

Insändare: En fråga om kultursyn – utan svar

Insändare: Sara kulturhus – ”ve hava böggd sä tokut”

Insändare: Nya trånga biblioteket – hur kunde det bli så tokigt?

Stor kongress bokad till Sara Kulturhus: ”Det känns fantastiskt spännande att erbjuda Skellefteå som värd”

Visa fler