Likvärdigheten i skolan står fortfarande och stampar

Likvärdighet handlar om lika tillgång till utbildning, men också om att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar.

Debatt 4 maj 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den negativa kunskapstrenden i svensk skola är bruten.

Men likvärdigheten står och stampar. Föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar fortfarande stor roll för hur väl ett barn klarar sig i skolan.

Ofta låter det som att det råder konsensus kring att likvärdigheten är viktig.

Men nu visar det sig att arbetsgivarorganisationen Almega snarare ser likvärdigheten som ett etiskt dilemma.

I sitt remissvar till utredningen ”En mer likvärdig skola” skriver Almega: ”En svår etisk fråga är om elever till föräldrar som bidragit till att finansiera välfärden ska tvingas stå tillbaka för elever till föräldrar som inte bidragit till att finansiera välfärden, eller som till och med är en kostnad för välfärden.”

För mig som socialdemokrat är det en självklarhet att alla barn och unga har rätt till en likvärdig skola.

Likvärdigheten handlar både om lika tillgång till utbildning och lika kvalitet i utbildning, men också om att skolan har i uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar.

Almega har gjort avbön och dragit tillbaka sin formulering med förklaringen att ”Alla människor gör lapsusar”.

Frågan kvarstår dock om detta är en läpparnas bekännelse eller ett sent uppvaknande.

Andra skrivningar i remissyttrandet indikerar att Almega fortsatt tycker att all resursfördelning som syftar till att i verkligheten kompenserar för elevernas olika förutsättningar är fel: ”Både eleverna med goda förutsättningar och de med svaga förutsättningar ska ha möjligheter att nå långt. Men det kan aldrig betyda att man ska ta resurser och valmöjligheter från elever med goda förutsättningar för att gynna elever med svaga förutsättningar, då sänker man de förras möjligheter att nå sin fulla potential.”

Bland de politiska partierna säger Moderaterna och Sverigedemokraterna nej till i princip alla förslag i utredningen.

Likvärdighetsutredningen handlar inte bara om att begränsa avarterna på skolmarknaden, utan om att svensk skola måste leva upp till skollagens skrivningar om lika tillgång till utbildning och lika kvalitet i utbildning samt att skolan ska kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar.

Frågan är om Moderaterna och Sverigedemokraterna tycker att friskolekoncernernas intressen ska gå före likvärdigheten, eller om de i likhet med Almega drabbats av lapsusar.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Mikael Bengtsson: Svaga elever kvar på perrongen när utbildningståget går

Debatt

Debatt: Staten måste ta ett helhetsgrepp om skolan

Krönika

Norrans ledarredaktion: Skolan är ingen á-la-carte-restaurang