Kvinnosjukvården i Skellefteå kan inte vänta

Sjukvården håller på att haverera i ett läge när Skellefteå ska växa. Det är ett politiskt misslyckande från Socialdemokraterna.

Sverige 5 november 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För en tid sedan fick politiker och media ett öppet brev från personalen på kvinnokliniken i Skellefteå.

I brevet lyfter de fram den sjukvård som kliniken bedriver och vill bedriva.

Sjukvård som nu hotas. Dels av personalbristen inom länets förlossningsvård, dels av att lokaler stängs på grund av byggnadsrelaterad ohälsa. Konsekvensen av det sistnämnda är att Skellefteå står utan gynekologiska slutenvårdsplatser.

För att få en bättre bild av situationen har jag besökt kvinnokliniken och förlossningen.

Det som mötte mig var en klandervärd miljö, både för personal och för patienter.

På grund av att verksamheterna tryckts ihop i mindre lokaler tvingas svårt sjuka kvinnor, vid tillfällen, ligga i korridoren. Kvinnor som fått missfall ligger vägg i vägg med kvinnor med nyfödda bebisar, och får gå igenom hela förlossningsavdelningen för att nå matsalen.

Återkommande stopp i toaletterna gör att det rinner ut bajsvatten i mottagningsrummen på kvinnokliniken och på barnmorskemottagningen har det krupit upp blodmaskar ur avloppet.

Detta är en fullkomligt oacceptabel och oetisk miljö.

Tyvärr är problemen inte nya. Jag har återkommande ställt frågor om när kvinnosjukvården i Skellefteå ska få friska och ändamålsenliga lokaler. De styrande Socialdemokraterna har dock inte presenterar någon tidsplan.

Den politiska majoritetens misskötsel av Region Västerbottens ekonomi har inneburit att fastighetsinvesteringar skjuts framåt i tiden och regionens fastighetschef signalerar att det kan dröja åtta år innan nya lokaler kan vara på plats.

Men kvinnosjukvården i Skellefteå kan inte vänta. Ett minimikrav för kvinnokliniken och förlossningen är att det tas fram en tydlig tidsplan för byggandet av nya lokaler, samt att det skapas en övergångslösning som gör vårdmiljön vettig och värdig för både patienter och personal. Det är ofattbart att majoriteten inte gjort detta.

Moderaterna ser med oro på att problemen i Skellefteås hälso- och sjukvård inte stannar vid kvinnosjukvården. Vi ser problem på andra delar av sjukhuset och stora problem bland hälsocentralerna.

Sjukvården håller på att haverera i ett läge när Skellefteå ska växa. Det är ett stort politiskt misslyckande från Socialdemokraternas sida.

För att vända utvecklingen behövs en ny politisk ledning som sätter sjukvården först, står upp för Skellefteå lasarett och prioriterar den nära vården.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Inlandet kan få fler servicepunkter för vård: "Nu behöver man inte hålla sig till samma kommun"

Debatt: Vad vill politikerna med primärvården i länet?

Debatt: Regeringen försöker gömma de långa vårdköerna

Debatt: Administration eller mer resurser till sjukvård

Debatt: Värna en stark sjukvård i Skellefteå

Visa fler