Klokt att skapa goda parkeringsmöjligheter

Politikerna bör planera för att möta de bilburna turisternas behov på kort och på lång sikt.

Det behövs goda parkeringsmöjligheter för att skapa kundunderlag för både butiker och restauranger.

Det behövs goda parkeringsmöjligheter för att skapa kundunderlag för både butiker och restauranger.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2020-07-05 14:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En ovanlig sommar.

Så kan 2020 beskrivas.

Begränsningar av möjligheterna att resa utomlands gör att fler kommer att semestra i Sverige.

Många svenska och en del utländska turister kommer att besöka restauranger, butiker, kaféer, eller bo på hotell och campingar runtom i landet. Det är välkommet för alla de småföretag som drabbats hårt av den rådande pandemin.

För att turismen ska komma igång igen krävs goda möjligheter till mobilitet och resande.

Här behövs alla trafikslag. Tåg, buss, flyg, båt och cykel. Alla fyller en viktig funktion.

Samtidigt måste man vara medveten om att bilen i vanliga fall står för 75 procent av det inrikes resandet i Sverige, enligt den officiella statistiken. Inte minst barnfamiljer är i starkt behov av bilen för att överhuvudtaget kunna förflytta sig.

Dessutom finns det nu tecken, både i Sverige och i andra delar av världen, på att bilens andel av resandet ökar.

Resorna i kollektivtrafiken har minskat mer än de med bil, vilket troligen beror på att bilen upplevs som ett säkrare alternativ i pandemitider. Man minimerar risken för smittspridning.

Pandemin är långtifrån över och kanske blir detta ett bestående mönster över tid.

Mot bakgrund av detta gör samhället klokt i att planera för bilen. Det gäller både mindre orter, i städer och på landsbygden. Inte minst när det kommer till frågan om parkering.

Många semesterorter har en detaljhandel med mindre affärer i de centrala delarna som är beroende av att människor kan ta sig dit med bil. Bilburna besökare handlar generellt mer, varför detta är en viktig grupp för handeln.

Det behövs goda parkeringsmöjligheter för att skapa kundunderlag för både butiker och restauranger. Att planera bort parkeringsplatser, vilket många kommuner gör, är detsamma som att många gånger försämra för centrumhandeln.

Sverige är ett avlångt land med stora avstånd. Bilägandet per capita kan ofta vara högre på landsbygden. Men samtidigt ökar både invånarantalet och antalet besökare i storstäderna. Det leder till ännu fler bilar och större behov av parkering.

Även de som inte bor i staden ska ha tillgång till det stora utbudet av tjänster och varor som finns här. Annars skapas avskärmade innerstäder bara för de som bor där. En fungerande stad ska vara något mycket mer än så.

Visst finns det kortsiktiga vinster att göra på att planera bort parkeringsplatser när det byggs nytt och städer förtätas. Byggarna sparar helt enkelt på att inte bygga parkeringsplatser.

Men på lite längre sikt riskerar detta att leda till en ohållbar utveckling där fler parkerar på gatan och andra helt enkelt undviker att ta sig in till centrala stan.

En undersökning från Demoskop visar att 58 procent av de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö, som inte har parkering i anslutning till egen bostad, väljer att parkera på gatan.

Detta riskerar att leda till mer trängsel och brist på parkeringsplatser.

Sveriges kommuner gör klokt i att skapa goda parkeringsmöjligheter, både för semesterfirare och människor i vardagen.

Bilen är grunden för mobiliteten både på fritiden och i jobbet för de flesta.

I sommar är behovet av miljöombyte och rekreation kanske för många större än någonsin. Här fyller den inhemska turismen en viktig roll och bilen som transportmedel blir än viktigare.

Politikerna bör planera för att möta de bilburna turisternas behov på kort och på lång sikt.

Goda parkeringsmöjligheter är viktiga steg i detta. Det är dags att få hjulen att snurra igen – både bildligt och bokstavligt.