Vill prioritera Skellefteå men mer pengar satsas i Umeå

Byggnaden vid Norrlands universitetssjukhus tillåts bli 200 miljoner kronor dyrare. Men vid Skellefteå lasarett vill man inte skjuta till 60 miljoner kronor, trots att personal blir sjuka i lokalerna.

25 september 2018 15:41

I juni beslutade landstingsstyrelsen att det ska göras projektering och byggnation av byggnad 29 vid Norrlands universitetssjukhus. Dit ska bland annat sjukhusapoteket, IVF-kliniken och cancercentrums läkare och administration flytta.

Då handlade det om en byggnadsyta på 6 430 kvadratmeter och en investeringskostnad på 190 miljoner kronor. Byggnaden skulle vara klar 2019.

Sedan har nya behov uppstått, enligt en tjänsteskrivelse.

Rättsmedicinalverket som huserar i byggnad 5 A anser att deras lokaler är för små och inte nog säkra. Patologi saknar funktionella lokaler. Läkemedelscentrum behöver också lokaler liksom den nya flygdirigeringscentralen – som behöver ha hög säkerhet.

Plan: Landstingets investeringar i Skellefteå till 2020 – se listan

Därför vill man utöka byggnaden till totalt 11 820 kvadratmeter och därmed ökar kostnaderna till 400 miljoner kronor. Då skjuter man på färdigställandet till 2020.

Detta beräknas löna sig i längden då driftskostnaderna minskar med 20 miljoner kronor på tio år.

Ärendet skulle behandlas på landstingsstyrelsens sammanträde på tisdagen, men enligt ordförande Peter Olofsson (S), behöver materialet kompletteras med mer underlag innan de tar beslut. Det handlar bland annat om storleken. Men han medger att det troligtvis blir en utökning.

– Det blir en bra affär då vi får hyresgäster som står för driften och det är inga fattiga hyresgäster. Landstinget har bra soliditet och investeringskostnaderna är inte problemet, det är driftskostnader som är vårt bekymmer, säger han.

Ni har lånat en miljard och ska betala tillbaka 200 miljoner kronor i år.

Kan ni behöva låna mer?

– Så kan det vara, säger han.

Samtidigt togs ett ärende om byggnad 110 vid Skellefteå lasarett upp i landstingsstyrelsen och där togs beslut. Det handlar om byggnaden där bland annat BUP huserat och har lett till ohälsa hos personal.

Där sa politikerna i maj 2017 ja till ersättningslokaler för 33,5 miljoner kronor. Men sedan dess har fler verksamheter flaggat för byggnadsrelaterad ohälsa. Då ökade kostnaderna till 90 miljoner kronor. Därför gick man inte vidare med planen med ersättningslokaler utan valde att istället hitta andra lösningar.

För BUP:s del blev det flytt till lokaler i Ursviken. Hyreskostnaderna där beräknas till 20 miljoner kronor på tio år. Men fler verksamheter har problem.

I oktober ska man ha en plan klar för lösningar för dem, eventuellt blir det då bli en paviljonglösning.

Vid NUS skjuter ni förmodligen till drygt 200 miljoner, men i Skellefteå är 60 miljoner kronor extra för mycket.

Kan du förstå om prioriteringarna ifrågasätts i Skellefteå?

– Skellefteå är definitivt prioriterat, men jag förstår att människor är otåliga. Vi försöker tidigarelägga sjukhusbyggnaden där. Men det är komplext. Vi måste tömma lokalerna, riva och planera byggnaden. Det är betydligt svårare än att bygga kontor och vi vill ha en byggnad som står i minst 50 år. Vi vill inte att det blir fel, för då kommer det istället en svekdebatt, säger han.

När du säger tidigarelägga – vad menar du?

– Jag har inget exakt datum. Skellefteå börjar vara angeläget för vi får extrakostnader för ersättningslokaler. Om vi nu håller full fart i planeringen kan vi kanske göra det tidigare än vad vi skulle ha gjort normalt.

Ni kritiseras av revisionen för att ni inte säkerställt en ändamålsenlig hantering av fastighetsinvesteringarna, bland annat vilka kriterier som ska ligga till grund för prioriteringar av investeringsprojekt.

Hur ser du på det?

– De har till viss del rätt. Vi måste arbeta fram en bättre prioriteringslista totalt i landstinget. Vi måste jobba långsiktigt, men samtidigt brottas vi med att det uppstår problem i lokaler och det är inte så enkelt att det handlar om gamla lokaler. Det kan vara nyare hus vi måste ta tag i på en gång på grund av arbetsmiljön, säger Peter Olofsson.

Planen: Ska investera miljarder i fastigheterna – ”blir en anspänning”Ingenting kan stoppa planerna – ”Vi har inget val”
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren