”Vi ska hitta trygga lösningar för alla”

Ejja Häman Aktell, äldreomsorgschef, förstår den oro som kan finnas hos närstående till äldre på Solgården.

2 juni 2015 06:54

– Vi ska träffa närstående och gode män till de boende under tisdagen, utifrån de samtalen ska vi hitta individuella och trygga lösningar för alla, säger hon.

Sven Karlsson, 91, reagerar på beslutet. Äldre med demenssjukdom bör inte flyttas i onödan, säger han. Något de flesta experter håller med om.

– Vi har i dag 900 äldreboendeplatser i kommunen, 85 procent av de som bor här har en demensproblematik. Utifrån det behovet har vi en god beredskap, en kompetent personal och bra arbetsmetoder att ta hand om dessa äldre, säger Ejja Häman Aktell.

Du ser ingen problematik med en flytt?

– Det viktigaste för oss nu blir att säkerställa tryggheten för dessa personer.

Det är bara drygt ett halvår tills boendet ska vara avvecklat. Finns det en plan för vart de äldre kan flytta?

– Det är det vi ska ta fram nu efter att vi samtalat med närstående.

Kan ni inte stänga boendet successivt genom att inte ta in nya äldre?

– När en lägenhet på Solgården blir tom kommer den inte att erbjudas till någon ny. Vi har också ett beslut som vi måste rätta oss efter. Det är viktigt att vi kan behålla så många händer som möjligt nära de äldre. Innan 15 januari ska alla äldre fått erbjudande om ett nytt boende och flyttat in i det.

Antingen lägga ned Solgården eller säga upp personal?

– Om vi fortsätter att ha en ansträngd ekonomi så är det en möjlig konsekvens i förlängningen. Solgårdens lokaler är inte heller optimala, varken för boende eller för personal, säger Ejja Häman Aktell.

Ni har en ambition att äldre ska klara sig hemma längre. Riskerar det inte att slita hårt på anhöriga?

– Vi har också en ambition att bli bättre på att sätta in stöd i tid, som olika former av stöttning till närstående, exempelvis hemtjänst och olika tekniska hjälpmedel. Många närstående vill också att deras partner ska kunna bo hemma längre, och med bättre stöd kan det vara en möjlighet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa