Vi är många som inte vill klättra med dig

29 september 2015 18:55

Nu känner jag att jag måste få skriva ett brev till er ansvariga för äldreomsorgen i Skellefteå kommun.

Jag har jobbat med äldrevård i snart 30 år. Det är ett fantastiskt jobb att få hjälpa våra gamla och ge dem trygghet och omtanke. Men någonting har förändrats, något känns fel och otryggt för våra äldre.

Vår nya äldreomsorgschef Ejja Häman Aktell vill att vi i Skellefteå kommun ska bli bäst på äldre- vård i Sverige och resan dit jämför hon med att bestiga Kebnekaise.

Men då måste jag få fråga om det är genom besparingar och personalbrist vi ska nå dit, och på bekostnad av de svårt sjuka? I dag är vi så underbemannade att vi inte hinner med den omvårdnad och omtanke som alla behöver.

Våra sjuksköterskor går på knäna och får inte jobba nära de gamla, vilket resulterar i bristfällig medicinering för en del äldre. Det finns helt enkelt inte tid att se över behovet.

Nattsköterskorna är placerade centralt, vilket ger en väldigt lång väntan för dem som behöver smärtlindring vid behovsmedicinering och bedömning. Man kan i vissa fall köra sex mil för att hjälpa en svårt sjuk människa i livets slut.

Är det okej att få vänta över en timme på smärtlindring? Det tycker inte jag. Eller att som anhörig få sitta och vänta på en sköterska som behövs nu och inte om en timme.

Tryggheten att ha sjuksköterskor på plats på våra boenden är ovärderlig. Att få ha lite högre bemanning i vården runt äldre, dementa och sjuka, ger oss som jobbar möjlighet att sätta den guldkant på tillvaron som de så väl behöver. Det skulle även ge oss personal en möjlighet att hitta tillbaka till arbetsglädjen.

Det är svårt att jobba och känna att man gjort ett bra jobb när människor lider och har ont. Är det så du ska nå toppen på Kebnekaise, Ejja? Då är vi många som inte vill klättra med dig.

Ledsen undersköterska

Svar direkt

Det viktigaste för mig i mitt jobb är det uppdrag jag har från politiken: att vi ska ha en äldre- omsorg där den äldre ska känna trygghet och få möta medarbetare med rätt kompetens, att vi gör rätt saker varje dag utifrån den äldres behov.

Därför jobbar vi bland annat med genomförandeplaner, där den äldre är medskapande och tillsammans med närstående och kontaktperson har en dialog för att säkerställa behoven och följa upp att det blev bra.

Jag vill också att ni som medarbetare ska ha det bra och trivas. Det är tråkigt att ni upplever arbetssituationen som ni beskriver. Det skulle därför vara bra om signaturen ”Ledsen undersköterska” tog kontakt med mig så vi kan träffas och jag får ta del av de synpunkter och förslag som finns för att öka arbetsglädjen och för att kunna göra det så bra som möjligt för de äldre.

Ejja Häman Aktell

Äldreomsorgschef

Skellefteå kommun

 

Beslut: Kommunen Avvecklar äldreboende”Vi ska hitta trygga lösningar för alla”Långt mellan måltider för många äldre
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa