Skyddsombud: ”Ingen ska behöva arbeta i en sådan här miljö”

Sjuka hus-problemen i psykiatrins röda paviljong vid Klockarbersgvägen fortsätter. Nu kräver Vårdförbundet åtgärder: ”Det är oacceptabelt, ingen ska behöva arbeta i en sådan här miljö.”

6 oktober 2018 09:00

Facket har precis lämnat in en begäran om ett föreläggande eller ett förbud till Arbetsmiljöverket angående sjuka hus-problematiken i paviljongen. Senast i januari tvingades tio personer lämna fastigheten på grund av byggnadsrelaterad ohälsa.

Klåda, heshet och astma

I dag är 25 anställda kvar i huset, varav två tredjedelar upplever problem i form av alltifrån klåda, heshet och försämrad astma till extrem trötthet och torra slemhinnor.

Det utreds ett flertal olika alternativ för tillfället, men jag har inga klara besked ännu. Dialogen är precis påbörjad.

Tvingas evakuera psykiatrins lokaler - ”Har haft bekymmer till och från”

Catrin Johansson, huvudskyddsombud, berättar att problemen funnits under en längre tid, men att de eskalerat.

– Vi upplever att vi haft en god dialog med verksamhetschef och avdelningschefer, att de inser hur allvarligt det är. Samtidigt måste vi agera när det saknas en tydlig tidsplan för åtgärder. Det är oacceptabelt, ingen ska behöva arbeta i en sådan här miljö, säger Catrin Johansson.

”Kan inte vänta”

Nu hoppas Vårdförbundet att ett intensivare arbete ska inledas, så att samtlig personal kan lämna huset. Att vänta tills avtalet löper ut nästa sommar är inte ett godtagbart alternativ, fortsätter Catrin Johansson.

Biträdande verksamhetschef Håkan Viklund berättar att det precis inletts nya möten med fastighetsavdelningen för att skynda på processen.

Vilket besked har du till personalen?

– Det utreds ett flertal olika alternativ för tillfället, men jag har inga klara besked ännu. Dialogen är precis påbörjad, säger han.

Ombyggnad av lasarettet: Nu ändras planerna – ”Kan bli en tidsförskjutning”

Att flytta enstaka personalgrupper från huset har också visat sig vara krångligt. Den som en gång varit utsatt för sjuka hus-symptom har en lägre tröskel för att drabbas. Även andra fastigheter på lasarettsområdet har visat sig olämpliga för denna personalkategori.

Det är en utmaning, fortsätter Hans Viklund.

– Just därför söker vi efter ställen där personal inte haft liknande problem tidigare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson