Skellefteå lasaretts sjuka hus: Regionen trotsar Arbetsmiljöverkets förbud – riskerar miljonvite

Från och med den 31 mars råder förbud att bedriva verksamhet i hörcentralens lokaler. Men regionen har vare sig åtgärdat problemen eller flyttat på personal – därför yrkar Arbetsmiljöverket på att ett miljonvite ska dömas ut.

17 april 2019 06:15

Personal i byggnaden där BUP, habiliteringen och hörcentralen håller till vid Skellefteå lasarett har i flera års tid lidit av sjuka hus-problem. Byggnaden dömdes ut av regionen redan i maj 2017, då ett beslut om rivning togs. Orsaken var de omfattande problemen med inomhusmiljön.

Enligt skyddsombud har personal bland annat drabbats av besvär i luftvägar, eksem och ögonbesvär. Flera anställda har fått lämna byggnaden på grund av besvären.

Landstinget riskerar vite på en miljon kronor: ”Ett tecken på hur allvarligt det är”

Det var i oktober 2018 som Arbetsmiljöverket beslutade förbjuda verksamhet i lokalerna. Förbudet inträdde efter den 31 mars i år, förutsatt att åtgärder inte vidtagits. Beslutet var även förenat med ett vite på en miljon.

En miljon kronor

Datumet är nu passerat och beslutet har vunnit laga kraft, men verksamheten är kvar. Därför yrkar Arbetsmiljöverket på att förvaltningsrätten ska döma ut vitet.

Regionen har invänt mot detta. Bland annat anser man att tidsfristen varit alltför snäv för att hitta lämpliga ersättningslokaler. Jakten på andra lokaler har inneburit många tvära kast. Under sommaren i fjol avbröts en upphandling av en paviljong efter ett beslut om att istället hyra ersättningslokaler. Men strax före årsskiftet strandade förhandlingar med Skellefteå Industrihus om att flytta verksamheten till Campus.

Flyttkarusell väntar

Nu finns en plan för en flytt, skriver regionen i ett yttrande. Hörcentralen ska inhysas i byggnad 207, på höjden norr om akutmottagningen. Men denna flytt förutsätter att BUP, som evakuerats till samma byggnad, flyttar till andra lokaler. Flyttkarusellen väntas inte vara avklarad före sommaren 2019.

Arbetsmiljöverket tar dock inte hänsyn till regionens invändningar, utan påpekar att arbetsgivaren haft kännedom om problemen i flera år.

Vi på fastighetssidan har jobbat intensivt med att hitta lösningar i två års tid, vi har också tidigare åtgärdat byggnaden flera gånger utan att det visat sig tillräckligt.

Nu påbörjas arbetet med att sätta upp en ny paviljong alldeles intill nuvarande hörcentralen.

Hur kunde det bli så här?

– Arbetsmiljöverket sätter väldigt korta tider i dessa beslut för att sätta press. Att hinna färdigställa den påbörjade paviljongen under den tiden är svårt. Det skulle kräva att arbetet redan var långt gånget, säger Eva Siewertz, fastighetsområdeschef på Region Västerbotten.

Men ni har ju känt till problemen i flera år?

– Vi på fastighetssidan har jobbat intensivt med att hitta lösningar i två års tid, vi har också tidigare åtgärdat byggnaden flera gånger utan att det visat sig tillräckligt, säger Eva Siewertz.

Psykiatricentrum i Skellefteå: Måste hitta nya lokaler till sommaren – annars väntar miljonvite

Regionen riskerar ytterligare ett miljonvite för psykiatricentrum i Skellefteå. Om inte åtgärder vidtagits före den sista juni förbjuds verksamhet helt i lokalerna även där.

Enligt både arbetsgivare och fack har byggnadsrelaterad ohälsa varit ett bekymmer vid psykiatricentrum sedan år 2010, bara ett år efter att lokalerna uppfördes.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa