Skellefteå kraft undersöker olika lösningar

”Vi lyssnar väldigt mycket på vad de berörda tycker”. Det säger Jan Burvall, bränsleutvecklare på Skellefteå Kraft.

3 december 2014 07:00

Jan Burvall säger att det har hållits samråd i ett par omgångar och att de synpunkter som kommit fram finns med i den miljökonsekvensbeskrivning som företaget skickat in till länsstyrelsen.

Han framhåller att Skellefteå Kraft på olika sätt försöker skaffa sig kunskap kring tekniska lösningar och kvicksilver. Det sker bland annat genom löpande mätningar vid olika torvtäkter runt om i Norrland.

– Det finns mycket åsikter och tyckande. Det är viktigt att få fram fakta, det är därför vi gör de här insatserna, säger Jan Burvall.

Enligt honom finns det flera starka skäl att använda torv: bränslet höjer verkningsgraden, är fullständigt hållbart, finns lokalt och bidrar till att skapa jobb i närområdet.

Skellefteå Kraft lämnade in en ansökan om bearbetningskoncession i juli. När ett eventuellt beslut kan komma vill inte Jan Burvall spekulera om. Men han är inställd på att det kan ta tid.

– I slutändan blir det länsstyrelsen som gör en avvägning mellan olika intressen och avgör om vi får koncession eller inte.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa