Skellefteå Buss: Överklagar upphandling av elbussar – vill se konkurrentens anbud diskvalificerat

Skellefteå Buss upphandling av elbussar har överklagats. ”Hybricons vinnande anbud borde ha diskvalificerats”, hävdar en konkurrerande bussleverantör.

11 februari 2019 16:12

Det var i mitten av januari som det stod klart att Hybricon vann Skellefteå Buss upphandling av sex stycken tolvmetersbussar, tillhörande depåladdare och servicekontrakt. Kontraktet är värt 35 miljoner kronor, och där ingår även en option om sex ytterligare bussar inom en treårsperiod.

Överklagar

Beslutet har nu överklagats av Wist Last och Buss som begär en överprövning av upphandlingen. Det vinnande anbudet innehåller enligt dem ett flertal brister.

– Jag vill inte kommentera under pågående prövning, säger Greger Lindqvist från Wist Last och Buss.

Mångmiljonaffär: Skellefteå Buss köper sex elbussar

Men av handlingarna framgår att bolaget bland annat reagerar på ett ska-krav där den vinnande anbudslämnaren gavs möjlighet att komplettera – efter att anbuden hade öppnats. Ett av de övriga anbuden ska ha diskvalificerats på grund av avsaknaden av samma ska-krav.

Annan kritik rör att det vinnande bolaget inte uppfyller kravet på omsättning, utan här hänvisar till en underleverantör.

Inte heller Johan Suup, vd för Hybricon, vill lämna några kommentarer i dagsläget.

Andreas Olofsson är vd för Skellefteå Buss.

Gavs alla möjlighet att komplettera efter att anbuden öppnats?

– Jag vet inte. Vi har på oss till den 18 februari att yttra oss över det här, så jag bokar nu möten med ansvarig upphandlare för att kunna lämna in svar.

Ett annat bolag diskvalificerades på grund av att uppgift om energiförbrukning saknades. Fick de också komplettera i efterhand?

– Det är just det vi ska titta på. Det var tre anbudslämnare totalt som diskvalificerades.

Om ni särbehandlat det vinnande bolaget – är inte det en allvarlig brist?

– Det har absolut inte varit vårt syfte, och jag tror inte heller att det är så det gått till.

Varför förlängde ni överklagandetiden?

– Sekretessprövningen tog längre tid än väntat. Dels att bedöma den sekretess som bolagen själva ville ha på sina anbud, och den vi skulle göra.

I Skellefteå kommunfullmäktige höjdes oroliga röster angående Hybricons skakiga historia. Bolaget har bland annat en skuld på fem miljoner till Umeå kommun. Det har även varit en del problem med deras elbussar i Umeå.

Problem för Umeås gröna elbussar – tre av tio står stilla

– Det har jag inga kommentarer till. Vi försöker följa LOU och vara så transparenta och korrekta som möjligt, säger Andreas Olofsson.

Hur påverkar förseningen Skellefteå Buss?

– På så sätt att elbussarna inte börjar rulla lika snabbt som planerat, innan kommande årsskifte. Men de bussar som de nya ska ersätta kommer att fortsätta att vara i trafik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa