Regionfullmäktige: Debatt om köer till BUP – ”Att de är nöjda känns upprörande”

”Majoriteten säger att det går åt rätt håll – ändå visar jämförelser att Västerbotten ligger dåligt till” säger Marianne Normark (L) som lyfte BUP-köerna i tisdagens regionfullmäktige.

26 februari 2019 14:31

Hon tog bland annat upp statistik från Sveriges kommuner och landsting, SKL, som visar att tillgängligheten för påbörjad, fördjupad utredning och behandling under 2018 aldrig var bättre än 35 procent under större delen av 2018.

Det har hänt mycket mellan hösten 2017 och hösten 2018, men BUP har inte fullt ut lyckats hålla väntetiderna som mäts av SKL.

– Att majoriteten då säger att det går åt rätt håll känns både upprörande och oroande, säger hon.

Bup flyttar till tillfällig lokal

Kortare väntan – men inte bra än

Hon ville ha svar från Anna-Lena Danielsson (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, om hur man arbetade med köerna. Svaret blev att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin faktiskt hade minskat.

– Det har hänt mycket mellan hösten 2017 och hösten 2018, men BUP har inte fullt ut lyckats hålla väntetiderna som mäts av SKL, svarade hon.

I interpellationssvaret framgår också att remissinflödet ökade de tre sista månaderna under 2018 med 25 procent jämfört med år 2017. Här framgår också att det den 31 januari 2019 var sju patienter som väntat längre än 30 dagar i Umeå, ingen i Lycksele och 22 patienter i Skellefteå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa