Överklagad upphandling: Skellefteå Buss svarar – ”Har låtit alla komplettera”

Nu har Skellefteå buss yttrat sig till förvaltningsrätten om den överklagade bussaffären. Ärendet kan avgöras inom tre månader.

19 februari 2019 19:00

Det var en konkurrent till det vinnande bolaget Hybricon som överklagade upphandlingen. Bolaget reagerade bland annat på ett ska-krav där den vinnande anbudslämnaren gavs möjlighet att komplettera efter att anbuden hade öppnats.

Annan kritik rör att det vinnande bolaget inte uppfyller kravet på omsättning, utan här hänvisar till en underleverantör.

Mångmiljonaffär: Skellefteå Buss köper sex elbussarSkellefteå Buss: Överklagar upphandling av elbussar – vill se konkurrentens anbud diskvalificerat

Skellefteå Buss har nu yttrat sig till förvaltningsrätten. Bland annat uppger bolaget att samtliga anbudslämnare har tillåtits komplettera ska-kravet som avses. Däremot har inte alla inkommit med kompletteringen.

Angående att Hybricon hänvisar till en underleverantör gällande omsättningskravet, svarar Skellefteå Buss att detta är i enlighet med paragraf 4, Kap 14 i Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Skellefteå Buss yrkar nu på att förvaltningsrätten avgör om hanteringen är i enlighet med lagen eller om upphandlingen ska avbrytas och göras om.

Kontraktet är värt 35 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson

Ämnen du kan följa