Oro för att Libo Care kommer tillbaka till Kvarnåsen – ”vill inte ha det där företaget här”

I Kvarnåsen växer nu oron för att Libo Care ska flytta behandlingshemmet till byn. ”Vi vill inte ha det där företaget här”, säger Sven Landin.

6 december 2016 06:15

Som Norran berättade i fredags tänker Libo Care stänga behandlingshemmet i Norsjövallen. Bakgrunden är den massiva kritik som närboende, affärsinnehavare, polis och kommun riktat mot ledningens sätt att driva verksamheten.

Läs mer: Droger har postats till HVB-hemmet

Kommunen håller också på att se över möjligheterna att riva upp hyresavtalet med företaget.

Läs mer: Kommunen vill säga upp hyreskontraktet

Vart verksamheten kan komma att flyttas ville inte Libo Cares vd Markus Boman spekulera i när Norran pratade med honom. Men i Kvarnåsen finns en oro för att det blir där som behandlingshemmet hamnar.

Det var just i Kvarnåsen som Libo Care startade sitt första hem 2012. Och företaget står fortfarande som ägare till lokalerna, lokaler som idag står tomma efter att i omgångar använts som flyktingboende.

Ingen åtgärd

De bybor som Norran pratat med har dock sin uppfattning klar: företaget är inte välkommet tillbaka.

– Många här är oroliga efter de incidenter som var när behandlingshemmet var igång, säger Edward Landin, ordförande i byaföreningen.

Tillsammans med Sven Landin, som också är engagerad i byaföreningen, berättar han om återkommande oroligheter, stölder och folk som var ute och vandrade på nätterna.

När de pratade med högsta ledningen var det hela tiden ”oj då, det ska vi ändra på ”. Men det hände aldrig något.

– Det var ingen koll nattetid. De hade en personal som många gånger låg och sov, säger Sven.

Kvarnåsenborna ger heller inte mycket för Markus Bomans förklaring att det är lokalerna och de många ingångarna som gjort det svårt att hålla ordning i Norsjövallen. Det var precis samma problem i Kvarnåsen, trots att den fastigheten ser annorlunda ut.

– Det sägs att det är ett öppet boende och att dörrarna inte får låsas. Men då måste det finnas personal så att det går att ha koll, säger Sven.

Edward tycker också att IVO borde ha agerat tuffare. Flera anmälningar gjordes, bland annat en från byaföreningen.

– Det dröjde ett halvår innan vi fick svar. Där stod det att de funnit brister, men eftersom de bestämt sig för att flytta verksamheten lades utredningen ner. Hur kan man bara få fortsätta på en ny plats, är det okej? undrar han.

 

Många här är oroliga efter de incidenter som var.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist

Ämnen du kan följa