Oro för äldres vård och omsorg

Livet efter 70. Varför opponerar sig ingen mot nedskärningarna? Vilka är visionerna för äldre personers omsorg och sjukvård, frågar skribenten.

21 augusti 2015 05:59

Vilka visioner eller framtidsplaner har Skellefteå kommun och landstinget för äldre personers omsorg och sjukvård?

Antalet platser på äldreboenden blir färre och fler ska vårdas i hemmet, detta trots att många, bland annat Demensföreningen, vill ha fler platser på äldreboenden.

Färre platser innebär större belastning på anhöriga och maka/make och gör dessutom äldre och sjuka till fångar i sitt eget hem.

Ska vård i hemmet öka krävs fler lägenheter anpassade för de som är äldre än 70 år, och sådana lägenheter är det brist på i Skellefteå.

I dag byggs nya hyreslägenheter i centrala stan, men där blir hyran oftast så hög att äldre med låga pensioner, trots bostadstillägg, inte klarar av att bo.

Hälften av Skellefteås befolkning bor utanför centrala stan så det borde även byggas anpassade bostäder för äldre på serviceorterna.

Det viktigaste är inte att välja vårdföretag för hemtjänst utan att vi vårdtagare ska få de sysslor utförda som vi önskar. Vårdtagaren är experten, inte tjänstemannen eller politikern.

Primärvården håller på att krackelera. Det är svårt att få en tid och om man mot förmodan får träffa en läkare är det oftast en stafettläkare. Olika läkare varje gång och ingen kontinuitet.

De äldre som inte bor i äldreboende borde få träffa sin läkare minst två gånger per år, om så önskas, för att hålla koll på medicinering och allmäntillstånd. Det torde spara pengar, men framför allt skapa större trygghet för den äldre.

Allt jag har påpekat borde vara självklart för en kommun som vill ligga i framkant och öka sin befolkning.

Avslutningsvis så vill jag säga att mycket fungerar riktigt bra i äldreomsorgen, men det som oroar mig är den partipolitiska samsynen i äldreomsorgsfrågorna. Varför opponerar sig ingen mot nedskärningen av äldreboendeplatser?

Nedskärningar för att bli som riksgenomsnittet är tydligen alla partiers målsättning.

Rolf Carlsson

Skelleftehamn

SVAR DIREKT

I Skellefteå kommun ska man kunna leva ett bra liv hela livet och därför ska vi fortsätta ha en väl utbyggd omsorg och vård för äldre. De senaste åren har vi satsat på att göra alla lägenheter i våra äldreboenden moderna och ändamålsenliga.

Några mindre boenden omvandlas nu till vanliga lägenheter, men det finns cirka 900 lägenheter på äldreboenden.

Vi klarar idag av att erbjuda boende till dem som behöver det. Men vi kommer att behöva bygga fler inom tio år, vilket vi har planer för.

Trygghetsboende är en ny boendeform för den som är över 70 år. Det är vanliga hyreslägenheter med en viss grundservice och där man vid behov kan få hemtjänst. Kommunen ger stöd till alla fastighetsägare som vill bygga eller omvandla befintliga fastigheter till trygghetsboenden.

Precis som du påpekar är det viktigt att den som har hemtjänst eller lägenhet i äldreboende ska ha bestämmande över hur insatser ska utföras och det är något som vi ständigt har i fokus.

Du tar även upp anhörigas situation och där vill vi betona att vi ser de enorma insatser som många anhöriga gör för sina nära. Här försöker vi stötta med hemtjänst, avlastning och olika former av dagverksamhet. Sedan kommunen övertog hemsjukvården 2013 har vårdinsatserna i hemmet ökat.

Primärvården håller inte på att krackelera. Vi har en bra primärvård, med duktiga medarbetare. Men dessvärre har en del hälsocentraler i Skellefteå svårt med fasta läkartjänster just nu. Det är inte unikt för Skellefteå utan det är ett nationellt problem. Alla vill vi ha bra kontinuitet. Det är det vi eftersträvar allihop.

Som äldre och när du är i behov av sjukvård kan du alltid känna trygghet. Vården ges efter behov. De som har det största behovet får mest resurser.

Kommunens och landstingets ambition är att fortsätta att utveckla ett positivt samarbete mellan våra verksamheter.

Kenneth Fahlesson (S), ordförande socialnämnden, Skellefteå kommun

Janeth Lundberg (S), ordförande i nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet

 

Förkastliga förslagKräver en analys av äldreboendenÄldreomsorg på väg att haverera?Fler platser för dementa behövs
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa