Libo Care: polisen anmäler missförhållanden till IVO – ”hela rummet skriker knarkarkvart”

I en anmälan till IVO riktar polisen skarp kritik mot hur Libo Care sköter behandlingshemmet i Norsjövallen. ”Hela rummet skriker knarkarkvart”, heter det i en av polisrapporterna.

17 december 2016 08:00

För ett par veckor sedan berättade Norran om polisens och gruppchefen Bo Sandströms kritik mot den verksamhet som Libo Care driver i Norsjövallen. Det handlade om droger som postats till hemmet, grannar som fått brevlådor vittjade och stölder och annan kriminalitet som kan kopplas till behandlingshemmet.

Läs mer: Droger har postats till HVB-hemmet

Nu har polisen gjort en anmälan om missförhållanden till IVO och kritiken som framförs är inte nådig.

Det som beskrivs är en inrättning där droger och hälsofarliga preparat flödar och där de ansvariga varken haft intentionerna, kunskapen eller kraften att hjälpa klienterna.

”De har inom ramen för verksamheten utvecklat ett eget regelverk som står utanför det regelverk som gäller för övriga samhället. De är i den delen att jämföra med en kriminell motorcykelorganisation”, heter det i polisens anmälan.

Förvaring

Ett problem som lyfts fram är den uppenbara bristen på personal. Det har, enligt anmälan, lett till att verksamheten i första hand handlat om enkel förvaring.

Skrivelsen backas upp av rapporter från utryckningar och besök de senaste två månaderna. Poliserna och patrullerna varierar men vittnesmålen är samstämmiga.

Enligt anmälan har heller ingenting hänt när polisen kontaktat de ansvariga och blivit lovade en förbättring. Vid ett tillfälle hade till exempel vd:n Markus Boman uppgett att det var slut med att personalen körde in synbart påverkade personer till Norsjö:

Strategi

”Dagen efter detta samtal fick jag ta emot två nya klagomål från handlare om att drogpåverkade personer ånyo körts in till samhället och nu snattade i butikerna”.

Av anmälan framgår också att polisen har upprättat en strategi som gäller alla HVB-hem i området. Den innefattar bland annat en tydlig kommunikation med HVB-hemmen, omedelbara kontakter med klienternas hemkommuner vid brottslighet och återfall i missbruk och ett samarbete med Skatteverket, Kronofogden och andra myndigheter.

 

De har inom ramen för verksamheten utvecklat ett eget regelverk som står utanför det regelverk som gäller för övriga samhället.

Libo Care: ”utrymmet för tvångsåtgärder är begränsat”
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist

Ämnen du kan följa