Långt mellan måltider för många äldre

Äldre måste äta ofta för att tillgodogöra sig näringen. Skellefteå har lyckats korta nattfastan vid sina boenden. Men kommunen klarar ändå inte den rekommenderade gränsen på elva timmar.

29 augusti 2015 12:00

Äldre äter vanligtvis mindre portioner och behöver därför äta ofta, uppemot fem till sex gånger per dag. Och nattfastan bör vara kort, det vill säga tiden mellan den sista måltiden på kvällen och frukosten på morgonen.

Förbättrat snitt

Rekommendationen är högst elva timmar. Vid den senaste mätningen i Skellefteå var snittet för boendenas nattfasta 11,5 timmar. Det är en förbättring med en timme sedan mätningen 2014.

Hälften av boendena klarar målet på elva timmar, hälften gör det inte. Och två boenden uppvisade ingen förbättring sedan den senaste mätningen.

Ejja Häman Aktell är äldreomsorgschef i Skellefteå.

– Det handlar om en timme kortare nattfasta i snitt på bara åtta månader. Jag är imponerad av den förändring som faktiskt kommit till, säger hon.

Mätningens kortaste nattfasta var 3,5 timmar. Den längsta 16,5.

”Anmälningsfall”

Yngve Gustafson, överläkare vid NUS och professor i geriatrik, har ofta uppmärksammat på problemet med undernärda äldre. Enligt honom uppvisar minst hälften av brukarna på äldreboendena undernäring och uppemot 20 procent svälter.

– När nattfastan är 16-17 timmar, då svälter personerna aktivt ihjäl. De har inte en chans att tillgodogöra sig näringen i maten. De fallen bör vara anmälningsfall, säger han.

Hur motverkar man bäst undernäring?

– Det handlar främst om två saker, tillräcklig kunskap hos personal och en noggrann individuell nutritionsbedömning av varje individ. Individuell sjukdomsbild och mediciner påverkar vilken åtgärd som är lämplig, säger han.

Ejja Häman-Aktell vill understryka att enstaka längre nattfastor, exempelvis 16 timmar, kan ha godtagbara förklaringar.

– Det kan handla om en person i livets slutskede som helt enkelt inte vill eller orkar äta. Det måste vi respektera, säger hon.

Samtidigt är hon inte nöjd:

– Självklart ska alla komma under elva timmar. Men det har hänt massor på den här fronten. Vi har ett systematiskt arbete i dag som fångar upp dem med undernäring, och dietist kopplas in vid behov. Jag tror att vi kommer att se ytterligare en förbättring vid nästa mätning.

Oroade

Socialnämnden är inte heller nöjda, utan har krävt en ny redovisning i oktober.

– Naturligtvis är det oroande att veta att många har för lång nattfasta, och att vissa kan fara illa på grund av det.

– Vi har varit tydliga med att vi vill ha en uppföljning av det här, säger Kenneth Fahlesson (S), nämndens ordförande.

Här, hos Socialstyrelsen,kan du läsa mer mat och näring för äldre och vilka risker undernäring medför. 

Skärpning ska hindra undernäring
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa