Landstinget riskerar vite på en miljon kronor: ”Ett tecken på hur allvarligt det är”

Landstinget riskerar en miljon kronor i vite om inte sjukahus-problemen vid Hörcentralen åtgärdas före den sista mars 2019. Efter det råder annars ett förbud att använda lokalerna.

18 oktober 2018 07:00

Det var den 25 juni i somras som ett huvudskyddsombud kontaktade Arbetsmiljöverket med en skrivelse om en begäran om ett föreläggande eller förbud. Bakgrunden är de sjukahus-problem som Hörcentralen, i likhet med intilliggande BUP och habiliteringen, lider av. Enligt skyddsombudet har personal drabbats av bland annat besvär i luftvägar, eksem och ögonbesvär. Även patienter uppges uppleva problem vid besök i lokalerna.

Vill prioritera Skellefteå men mer pengar satsas i Umeå

Arbetsmiljöverket utförde i början av september ett inspektionsbesök och nu har beslutet kommit:

”Aldrig sett ett så stort vite”

Efter den 31 mars 2019 förbjuds arbete i de aktuella lokalerna, om inte åtgärder för att förebygga risken att personal utsätts för mikrobiologiska eller kemiska luftföroreningar genomförs.

Förbudet är förenat med ett vite på en miljon kronor, om verksamhet fortsätter i lokalen efter sista mars.

Någon tidsplan för en flytt finns inte idag. Arbetsgivaren säger i ett yttrande att de inte ser ett förbud som nödvändigt, samt att det rör sig om för kort om tid för att kunna hitta en lösning.

Det är ett högt vite, jag har inte sett ett så högt vitesbelopp tidigare. Det kan nog ses som ett tecken på hur allvarligt Arbetsmiljöverket ser på saken. Naturligtvis hoppas jag att det här skyndar på processen.

Men det är något Arbetsmiljöverket inte tar hänsyn till: ”Detta eftersom ni redan i dagsläget har haft lång tid på er att vidta åtgärder för att komma tillrätta med de omfattande problemen med inomhusmiljön i lokalerna.”

Ann-Gerd Cardin är huvudskyddsombud för Vision.

– Det är ett högt vite, jag har inte sett ett så högt vitesbelopp tidigare. Det kan nog ses som ett tecken på hur allvarligt Arbetsmiljöverket ser på saken. Naturligtvis hoppas jag att det här skyndar på processen, säger hon.

Ny byggnad slopades

Byggnadsrelaterad ohälsa har varit ett problem länge, både för Hörcentralen och de intilliggande verksamheterna. Beslut fanns om att en ny paviljong skulle byggas, men detta stoppades – på grund av kostnaden.

Vill prioritera Skellefteå men mer pengar satsas i Umeå

Ingen dialog pågår i dagsläget mellan fackförbundet Vision och arbetsgivaren, berättar Ann-Gerd Cardin.

– Senast vi talades vid var i augusti. Då var vi rörande överens om att situationen var förfärlig. Det är flera som flyttats från byggnaden på grund av symptom, andra har tidigare valt att byta arbetsplats, säger hon.

Linda Fromheden är avdelningschef vid Hörcentralen i Skellefteå.

– När beslutet kom att paviljongen inte skulle bli av hade ju spaden nästan satts i backen, det var verkligen inte roligt. Jag vill inget hellre än att detta ska lösa sig, så snabbt som möjlig. Både för patienternas och personalens skull.

Vad händer nu?

– Vi har precis varit och tittat på lokaler utanför sjukhusområdet, men vi håller fortfarande på att mäta och räkna för att se att allt verkligen ryms. Med vår tekniska verkstad behöver vi ganska mycket utrymme. Innan vi vet mer vill jag inte gå ut med för mycket detaljer, säger Linda Fromheden.

Skyddsombud: ”Ingen ska behöva arbeta i en sådan här miljö”
Byggnadsrelaterad ohälsa

Om du misstänker att dina hälsobesvär beror på något i byggnaden ska du i första hand vända dig till din närmaste chef. Denne är ansvarig för att genomföra åtgärder.

Du kan också ta kontakt med ditt skyddsombud. Berätta då vilka symptom du brukar få, i vilka sammanhang du får dem och i vilka delar av byggnaden.

Om man misstänker att hälsobesvär har med byggnaden att göra kan arbetsgivare, fastighetsägare, skyddsombud och och anställda använda det stöd för utformning av en handlingsplan som Arbetsmiljöverket tagit fram.

Källa: Arbetsmiljöverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Petersson