Landstinget: ”Rimmar inte med våra värderingar”

”IVO säger att bemötandefrågor inte är deras bord, men vi kommer naturligtvis att fortsätta jobba med frågan” säger Robert Ylipää, verksamhetsområdeschef vid länets akutsjukvård.

10 februari 2015 06:30

Om varför landstingets utredningar om läkaren lagts ned, säger han:

– Det är naturligtvis bekymmersamt. För min del handlar det om att uppmärksamma när problem uppkommer och ge förslag på åtgärder. I och med att läkaren tillhör en annan vårdgivare saknar vi möjlighet att gå vidare när de inte medverkar.

Om det varit din egen personal, hade han fått fortsätta?

– Det är svårt att säga. Det hade varit mindre komplicerat, då hade vi kunnat ta fram en åtgärdsplan. Vid liknande händelser är första steget ett samtal med medarbetaren, att man ser vad som orsakar beteendet och hur det kan förändras. Blir det inte bättre kan det sluta med att man tvingas gå skilda vägar. Här har vi varit beroende av att kommunicera med en vårdgivare som inte svarat.

Vad händer nu?

– Det här är ett enskilt ärende, men vi har lyft det internt tidigare till vår beställarenhet. Här ligger ansvaret för att landstinget ska få de tjänster vi beställt. Jag tycker att du ska vända dig dit, säger Robert Ylipää.

Karin Ahnqvist, stabschef vid planering och styrning, är ansvarig chef. Hon berättar att landstinget haft möten med läkarens arbetsgivare.

– Vid samtalet diskuterade Hälsovalsuppdraget, samt ansvaret de har för att följa upp avvikelser, inklusive dem om bemötande, säger hon.

Läkarens anser inte att han agerat fel. Hur ser du på det?

Robert Ylipää:

– Så fort jag fick ta del av anmälan från polisen så reagerade vi direkt och tog det vidare till IVO. Det här beteendet är inte något som rimmar med landstingets värderingar.

Och nu arbetar läkaren vidare - finns inte risker med det?

– Får vi indikationer på något nytt kommer vi att reagera direkt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa