Hårdare nypor längre ner i hierarkin

Arbetsgivare är strängare mot sjuksköterskor och undersköterskor än mot läkare, hävdar Vårdförbundet och Kommunal.

2 mars 2015 07:00

IVO tar inte hand om bemötandefrågor utan hänvisar i fallet med vårdchefen till arbetsgivaren, som uttrycker fortsatt förtroende för läkaren. Om detta gällt en sjuksköterska, som exempelvis svurit åt en patient, hade agerandet varit ett annat. Det säger Kerstin Lindgren, Skellefteå, Vårdförbundet.

– Åtgärd hade varit ett faktum. Sjuksköterskebristen skulle inte utgöra något hinder för att personen skulle få straffåtgärder. Det ska mycket mera till för att läkare ska bli avskedade, säger Kerstin Lindgren.

Malena Önnerlöv, ordförande för Kommunal i Malå, säger att detsamma gäller för deras medlemmar.

– Förmodligen korrigerande samtal, sedan skriftlig. Arbetsgivaren hade absolut reagerat. Om det upprepades hade nog omplacering eller avsked blivit ett alternativ, säger hon.

Kommer undan

Hårdare nypor gäller mot kommunals anställda än mot en läkare, upplever Malin Önnerlöv.

– Men jag tror att läkarbristen spelar roll, att en läkare får komma undan med beteendeförseelser eller etiska brott utan att det åtgärdas.

Etik och moral

Elin Ericsson är ordförande i Sveriges läkarförbunds etik- och ansvarsråd. Läkare är bundna av ”stenhårda etiska riktlinjer” säger hon generellt.

– En läkare är aldrig fri från sin yrkesroll. Denne är läkare 24 timmar om dygnet och ska kunna ingripa om han hamnar i sådan situation att hans kompetens behövs.

– Etik och morallagarna ska följas noga. När en läkare uttalar sig som läkare, då uttalar man sig som en som bär kunskap. Man får inte uttala sig nedlåtande eller fördomsfullt.

Men om han inte sköter sig, vad händer då?

– Då är det viktigt att arbetsgivaren tar sitt ansvar. Identifierar problematiken och ser till att orsakerna åtgärdas. Jag ser helst att man hittar andra åtgärder än uppsägningar, i väldigt många fall går det att hitta lösningar, säger hon.

Är patientsäkerheten i fara vid dåligt bemötande?

– Ja. Om förtroendet mellan läkare och patient skadas kan det få konsekvenser för sjukdomshistorien, viktiga delar kanske inte kommer fram, säger Elin Ericsson.

Om åsikten att det skulle vara hårdare nypor ju längre ner i hierarkin, säger hon:

– Det görs individuella bedömningar. Det kan finnas situationer där läkarkompetensen kan användas på annat sätt än tidigare. Men man måste förstås säkerställa patientsäkerhet.

Vårdchef åtalas för olaglig vård av djur
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa