”Gör Solgården till ett trygghetsboende”

Kommunala pensionärsrådet i Skellefteå fick aldrig information om den ändrade boendeplanen.

15 juni 2015 20:00

– Socialnämnden glömde att samråda med oss, säger Aino Marklund från PRO.

I socialnämndens förslag till ny boendeplan 2016 till 2015 föreslås en minskning av antalet platser vid ett flertal äldreboenden. Solgården i Ursviken föreslås avvecklas helt.

Aino Marklund och Gulli-Maj Norén, SKPF, läste om förändringarna i Norran.

– Vi hade inte hört ett ord om detta, vilket vi borde eftersom vi sitter i Kommunala pensionärsrådet, KPR, säger Aino Marklund.

KPR består av ledamöter från ett flertal pensionärsföreningar och är tänkt att fungera som en remissinstans inför beslut som rör äldre.

– Socialnämndens ordförande har bett om ursäkt för att han inte informerade oss. Men det handlar inte bara om information, vi ska få en chans att lämna synpunkter.

Och föreningarna som ingår i KPR har synpunkter. Det handlar framförallt om en oro inför en framtid med fler äldre och färre boendeplatser.

– Den som inte längre klarar sig hemma har rätt till plats på särskilt boende, men det finns olika sorters boenden. Många efterfrågar i dag trygghetsboenden, vi anser därför att kommunen bör ha en trygghetsboendeplan.

Föreningarna undrar även hur det går med de privata initiativen, exempelvis Riksbyggen, som tidigare visat intresse att bygga trygghetsboende i Skellefteå.

Gällande Solgården vill man att kommunen tänker om.

– Istället för att lägga ned borde boendet göras om till trygghetsboende, säger Aino Marklund.

Hon och Gulli-Maj Norén ställer sig även frågande till kommunens ständiga jämförelse med ”rikssnittet”.

– Varför är det så viktigt att jämföra sig med rikssnittet när vi vet att bristen är stor i så många kommuner?

 

Vi anser att kommunen bör ha en trygghetsboendeplan.

Sven, 91, tar upp kampen igen”Frågan om trygghetsboenden är viktig”
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa