FP Vill rädda Solgården

Det riskerar att bli en dyr historia att lägga ned äldreboendet Solgården i Ursviken, hävdar FP i Skellefteå.

17 juni 2015 10:15

Folkpartiet i Skellefteå föreslår att kommunen istället för att avveckla äldreboendet Solgården låter det bli en försöksverksamhet med särskilt boende i privat regi.

– Jag tror inte att äldreomsorgen klarar den minskning av boendeplatser som föreslås i boendeplanen, säger Andreas Westerberg (FP) gruppledare.

Förslaget som FP lägger fram i kommunstyrelsen innebär att Solgården under en försöksperiod på tre år skulle drivas med privat drift.

Farhågan som FP ser är att en stängning skulle bli dyr i förlängningen om det snart visar sig att antalet platser blir för få och att boendet måste öppnas igen.

– Att minska antalet platser samtidigt som vi får fler äldre är inte realistiskt, säger Andreas Westerberg.

 

”Vi ska hitta trygga lösningar för alla”Sven, 91, tar upp kampen igen”Gör Solgården till ett trygghetsboende”

Boendeformer

Senior­boende:För dem som är 55 år och äldre. Bostäderna har ofta bättre fysisk tillgänglighet, på markplan eller med hiss.

Trygghetsboende: För dem över 70 år. Anpassat för äldre, med gemenskapsutrymme och trygghetsvärd på plats angivna tider.

Särskilda boenden:Här finns personal dygnet runt. De kallas oftast äldreboenden och erbjuds dem som har svårt att klara sig på egen hand.

Ordinärt boende är att bo hemma med hemtjänst.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa