Fler platser för dementa behövs

Fel metod. Vi gillar inte de trender vi ser inom äldreomsorgen, skriver Skellefteå demensförening.

30 juni 2015 04:44

En kortare version av insändaren har publicerats på norran.se

Här publiceras insändaren i dess helhet.

Ejja Häman-Aktell och Kenneth Fahlesson besökte måndag 15 juni Skellefteå Demensförening (SD) för att svara på de frågor som vi ställt i följande inlaga till kommunen den 11 juni.

Vad har kommunen för planer för de äldre med referens till planerade indragningar av platser för äldreboende?

Skellefteå Demensförening emot nedläggningen av Solgården, men som förening måste vi se över hela den situation som nu uppstått. Vi vill direkt påpeka att vi är emot att flytta demenssjuka som kanske accepterat sitt boende skall tvingas flytta igen! (Demensförbundet, Skellefteå Demensförening, Yngve Gustafson m.fl.)

Vi tror oss kunna säga att ingen ansöker om särskilt boende ”för skojs skull” om man klarat sig hemma. Det är alltid förenat med kraftiga samvetskrav, oro och i många fall ekonomiska svårigheter.

Vi vill börja med en sammanfattning av den tveksamma situationen som vi har framför oss idag.

Kommunen planerar ta bort cirka 30 platser varav 14 på Solgården, 8 på Annagården, 6 på Brogärden, + Byske, Lövånger och Burträsk? Då har ni inte räknat in de 20 platser som man överfört från boenden till Korttidsboende på Regnbågen.

Vi ser vidare en tendens i resonemanget att ni vill flytta från Boende => Korttids => Dagvård => hem med hemtjänst? => 2sjuka (Den anhörige + vårdtagaren)? Vad är nästa steg? ÄTTESTUPA FÖR 2?

Vi ser en annan tendens och det är en förflyttning från ytterområdena till Centrum? Korttid i Kåge till Skellefteå, Solgården till???. Er uppfattning att alla vill till stanЃL är kraftigt överdrivet.

Planen att inte skapa fler lägenheter på Skärgårdshemmet är en sådan tendens? Blir planen att avveckla där också och flytta till centrum?

Om vi läser Boendeplanen för 2016-2025 blir det ingen nettoökning från 2014 till efter 2019! Det betyder att vi inte kan räkna med fler platser förrän efter 2020/25. Hur långa är köerna då?

”Vi har byggt mycket under senaste åren, men nu bromsar vi” Är det ekonomerna som nu konstaterat att Skellefteå ligger över riksgenomsnittet därför kan ni bromsa?

På den positiva sidan ser vi:

Om vi ska vara ärliga skal vi berömma att vi fått 3 nya större Boenden: Ömheten, Höjden och Sunnanäng vilket säkert hjälpt till att minska köerna. Från 150 till cirka 50 idag (Innan 30 platser försvinner) om vi har fått riktiga data. Det krävs idag ungefär 1 plats per dag för att hålla jämna steg = 365/år, men vad blir kraven när vi börjar leva till 100 år?

Upprustningen av Skogsbacken Boliden, Hedvigsgården i Kåge och förbättringarna av Burträskgårdarnas äldreboende är naturligtvis positivt.

Nu till våra frågor:

1. Hur löser ni boendet för de 30 som nu skall flytta redan innan 15 januari 2016, och har ni laglig rätt att besluta denna flytt? Kommer Solgården att hamna i Regeringsrätten även denna gång?

2. Vad skall ske med Solgården, Annagården, Brogården och de övriga efter utflyttning?

3. Vad blir kraven på boenden när vi ska bli 80000 i Skellefteå? Vilken utvecklingskurva gäller fram till dess?

4. Hur många boenden bör finnas då eller skall alla tillkommande behov täckas hemma? Hur ser denna kurva ut?

5. Anser kommunen att det som gäller för riksgenomsnittet är ett lagom mål för Skellefteå eller är det bara i Ishockey vi vill bara bäst?

6. Många av framtidens äldre kommer att våra invandrare som kanske inte har svenska språket som sitt huvudspråk. En demens har många gången den effekten att det gamla språket kommer fram igen. Vad gör ni då?

Styrelsen för Skellefteå Demensförening 2015-06-10

Vi fick följande svar:

1. Även om kommunen inte kan säga upp de boendes avtal som gäller tillsvidare har alla fått en begäran att ange sitt önskemål om framtida placering. Om man vägrar att flytta får man bo kvar, men blir man hänvisad till att få skötsel via Hemtjänsten vilket naturligtvis inte kommer att fungera.

2. Man kunde inte helt förklara vad som sker med de boenden som töms, men Solgården blir troligtvis ombyggt till annat boende och Brogården blir till dagvård. (Ryktet säger nu att Mobackenvillan skall flytta dit?) Övrigt är väl upp till SKEBO vad som kan ske?

3. Hur utvecklingen skall ske fram till vi blir 80000 i kommunen år 2030 då man enligt nuvarande boendeplanen 2016 -2019 säger ”ingen nettoökning av lägenheter för äldre i jämförelse med december 2014” Enligt våra (SD) beräkningar kan man behöva en ökning med cirka 30 flera per år vilket skulle innebära att vi ligger minst 150 platser efter idag.

4. Kenneth Fahlesson lovade oss en kurva hur kommunen ser på denna utveckling?

5. Enligt Ejja vill Skellefteå gärna vara bäst här också.

6. Kommunen ser naturligtvis allvarligt på denna fråga även om det är svårt att göra prognoser över utvecklingen för olika dementa.

I övrigt framhöll vi från SD att flyttning av dementa kan orsaka många allvarliga problem och att man enligt alla experter inte skall blanda dementa med andra sjuka. Vi gillar inte de trender vi ser att allt skall till stan samt tron på att alla vill bo hemma ska göra att mer kan skötas av Hemtjänsten.

Skellefteå Demensförening kommer att noggrant följa vad som sker och aktivt hjälpa där vi kan.

Skellefteå den 18 juni 2015

Skellefteå Demensförening

Jan Bergstedt

Skellefteå

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa