Familjehemmets ombud: ”Det är helt obegripligt, en katastrof för barnet”

”Det här är ett av de värsta fall jag varit med om under mina 30 år som advokat. Det är en katastrof”, säger familjehemmets ombud Jörgen Frisk.

10 maj 2019 06:15

Han påpekar att flickan bott i familjehemmet hela sitt liv och har tryggheten där.

– Men Piteå kommun har bedömt att flickan ska flyttas direkt till pappan. Att han kräver det tycker jag visar att han inte har något barnperspektiv. Det kommer att bli katastrof för flickan om man ser till de psykologiska utredningarna. Dessutom har man tidigare lovat att det ska vara på flickans villkor men bryter nu detta.

Fyraåring flyttas till biologisk pappa – som hon aldrig bott hos: ”Hon riskerar trauman för livet, vi står maktlösa”Familjehemsflickan: Den biologiska pappan – ”Jag har motarbetats sedan starten”

Kan pappan bryta mot de tidigare överenskommelserna?

– Ja, det är möjligt för honom, men det är kommunen som gjort fel. Socialnämndens viktigaste uppgift är att skydda barn, de vet att hon kommer att fara illa, ändå gör de ingenting. De ska inte acceptera det förfarandet.

Socialtjänsten stoppade Jörgen Frisk från att delta i det senaste mötet mellan familjehemmet och socialtjänsten. Det tänker han nu JO-anmäla.

– Det är helt oacceptabelt. Alla människor har rätt till ett ombud i sådana här situationer. Att de bryter mot detta visar hur pressade de är, säger han.

Han har däremot fått delta i tidigare möten. Men säger att det är oklart vad Piteå kommun baserar sitt beslut på.

– De säger att de gjort en bedömning. Men det märktes att de hade läst på dåligt om fallet. Pappan bryter ju mot varje överenskommelse, det är ett mysterium.

Psykologen: ”Reagerar som ett akut hot mot överlevnad”

Har de några rättsliga möjligheter att häva flytten?

– Socialtjänsten har möjlighet att åberopa LVU. Lagen om vård av unga, på grunderna att det är för farligt för flickan. Det är uppenbart farligt att plötsligt tappa kontakten med sina föräldrar. Ändå tar man inte hänsyn till det, säger han.

Familjehemsflickan – socialtjänstens förklaring: ”Det är politikernas vilja”

Men föräldrarätten är väl stark?

– Ja, men det ska inte vara så här, barnet ska skyddas i första hand.

Socialtjänsten har uppmanat föräldrarna att nästa helg lämna flickan hos den biologiska pappan i över ett dygn, oavsett om hon blir hysterisk eller apatisk.

– Familjehemmet har hittills aldrig nekat pappan umgänge med flickan. Men det här är ett fullkomligt orimligt krav att ställa på en förälder, det borde alla förstå, säger Jörgen Frisk.

Ur Lagen om vård av unga, LVU

Flyttningsförbud

24 § Förvaltningsrätten får efter ansökan av socialnämnden för viss tid eller tills vidare förbjuda den som har vårdnaden om en underårig att ta denne från ett hem som avses i 6 kap. 6 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) om det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas om han eller hon skiljs från hemmet (flyttningsförbud). Lag (2009:804).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa