Domslut: Rätt att stänga Norsjövallens HVB

Missförhållandena på Norsjövallens HVB var så allvarliga att IVO gjorde rätt som stängde behandlingshemmet. Det slår nu förvaltningsrätten i Umeå fast i en dom.

29 maj 2017 15:57

Strax före jul beslutade Inspektionen för vård om omsorg, IVO, att omedelbart stänga Norsjövallens HVB i Norsjö på grund av missförhållanden så allvarliga att det förelåg fara för liv, hälsa och personlig säkerhet.

Ägarna Libo Care överklagade beslutet, men förvaltningsrätten ger nu IVO rätt. I domen skriver de att omständigheterna "med styrka talar för att överdos och dödsfall inte är händelser i en annars välfungerande verksamhet, utan konsekvenser av och allvarliga missförhållanden".

Libo Cares vd och delägare, läkaren Markus Boman säger att de inte kommer att överklaga domen:

– Nej, förvaltningsrätten godtar IVO:s resonemang och de frågetecken kring juridiken som vi hade har rätats ut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Wikner

Ämnen du kan följa