Beslut: Kommunen Avvecklar äldreboende

Antalet platser på äldreboenden kommer inte öka de kommande åren, trots ett ökande antal äldre. Det beslutade en enig socialnämnd i torsdags.

29 maj 2015 12:54

På grund av ett underskott på 16,5 miljoner kronor i äldreomsorgens budget innehåller åtgärdsplanen bland annat en tidigareläggning av planerade avvecklingar av lägenheter, som Solgården i Ursviken.

– Vi måste våga ta beslut. Men det är inte så att någon kommer kastas ut, de boende kommer att erbjudas att flytta till ett annat särskilt boende eller hemtjänst istället, säger socialnämndens ordförande Kenneth Fahlesson.

Tanken är att de äldre ska kunna bo kvar i sina egna hem längre, berättar äldreomsorgschef Ejja Häman Aktell.

– Vi vill införa ett arbetssätt som är förebyggande, de äldre ska ha möjlighet att bibehålla sin förmåga för att klara av att bo hemma längre, säger hon och tillägger:

– Andan att vilja klara sig själv är bra, de flesta har nog den. Man ska inte ha som mål att bo på ett särskilt boende.

Då Skellefteå har fler platser på särskilda boenden för äldre än rikssnittet, samt antalet som får plats i boenden, förväntar sig socialnämnden att klara kraven.

– Vi har dessutom tomma platser på vissa boenden, så kan det inte fortsätta vara. Det kostar förstås pengar, förklarar Kenneth Fahlesson.

Han tillägger att det är mindre enheter eller sådana som har brister som ska avvecklas.

Han menar att då de satsar på hemsjukvård i större utsträckning har behovet av platser på särskilda boenden minskat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa