Behandlingshemmet i Norsjövallen måste stänga omedelbart – ”mycket allvarliga missförhållanden” enligt IVO

Libo Care måste stänga behandlingshemmet i Norsjövallen med omedelbar verkan. Det har IVO beslutat. Missförhållandena beskrivs som så allvarliga att det föreligger fara för liv, hälsa och personlig säkerhet.

23 december 2016 08:53

Som Norran tidigare berättat har problemen vid Libo Cares behandlingshem i Norsjövallen eskalerat kraftigt under hösten. En person har hittats död på boendet.

Läs mer: Hittades död i sin säng på behandlingshem

Dessutom har både polisen och kommunen riktat massiv kritik mot hur verksamheten sköts, då det både florerat kriminalitet och droger kring boendet.

Läs mer: Polisrapport: ”hela rummet skriker knarkarkvart”

Nu har även IVO gjort klar sin utredning och den resulterar i att myndigheten återkallar företagets tillstånd att driva behandlingshemmet i Norsjövallen.

Tillsynen visar att verksamheten inte bedrivs enligt gällande tillstånd och inte heller utifrån de förutsättningar som uppgetts i samband med ansökan, då man även bedriver sjukvård integrerat i verksamheten.

Libo Care har även skrivit in klienter som inte omfattas av verksamhetens målgrupp och behandlingsinriktning.

”Av utredningen framgår bland annat att Norsjövallens HVB har tagit emot klienter med avsevärt mer omfattande vårdbehov än de har tillstånd för samt att huvudmannen även bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet på HVB-hemmet”, skriver IVO.

IVO slår också fast att företaget har för låg bemanning och personal som saknar tillräcklig kompetens. Det medför att kraven på god kvalitet och en trygg och säker vård inte uppfylls.

Missförhållandena bedöms som så allvarliga att tillståndet dras in omedelbart. Företaget ska få skälig tid på sig att avveckla verksamheten, men avvecklingen ska senast ske den 11 januari.

 

Behandlingshemmet i Norsjövallen: Libo Care överklagar IVO:s beslut
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist

Ämnen du kan följa