Barn med psykisk ohälsa ska stöttas bättre

Stöttningen av familjer med barn som har psykisk ohälsa ska bli bättre. Kommunen vill säkra upp att familjer får korrekt information och att samma rutiner gäller oavsett om man kontaktar kommunen eller Region Västerbotten.

27 februari 2019 21:04

Bakom beslutet ligger en motion som Lars Åhman (L) lämnat in. På onsdagen behandlades den i kommunfullmäktige.

– Det var bifall hela vägen. Ingen votering, säger Christina Soldan, gruppledare för Liberalerna.

Enligt motionen visar kontakter med bosatta i Skellefteå kommun att det finns stora brister i samordningen mellan Region Västerbotten och kommunen när det gäller stöttning av barn och deras familjer.

”Det är illa när barn och familjer far illa för att kommun och landsting strider om var gränser går för att organisationen själv ska få minsta möjliga ansvar och kostnader”, skriver Lars Åhman i motionen.

I motionen föreslogs att man måste förbättra samordningen mellan kommun och Region Västerbotten när det gäller kontakter kring barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Mindre oro

Förslaget var att upprätta rutiner mellan berörda instanser för att snabbt kunna skapa en plan för en fungerande familjesituation. Det kan exempelvis handla om utbildningsinsatser och avlastning.

Man ska även snabbt kunna ta in expertis utifrån när kompetensen inte finns i den egna organisationen för att utföra kvalificerade utredningar och behandlingar. Detta ska i sin tur förkorta perioderna av oro i familjerna.

De verksamheter som berörs är framför allt BUP, habilitering, kommunens individ- och familjeomsorg och skolan.

Både gymnasienämnden, för- och grundskolenämnden och socialnämnden har tidigare ställt sig positiva till motionen.

I beslutet framgår det att en styrgrupp nu ska ta fram ett förslag på gemensamma rutiner samt förslag på hur kommunen och Region Västerbotten gemensamt ska se till att familjerna får information om lagstiftning och överenskommelser som gäller.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren

Ämnen du kan följa