Även demenssjuka har rättigheter

Solgården. Det är genom överklaga som kampen om Solgården kan vinnas, menar skribenten.

4 juni 2015 04:41

Med denna text vill jag önska anhöriga lycka till i er kamp mot den planerade nedläggningen av Solgården, Ursviken.

Jag menar att socialnämnden med en nedläggning visar brist på empati och förståelse för den som drabbats av demenssjukdom.

Kom ihåg att de boende på Solgården har hyreskontrakt med Skebo och har besittningsrätt enligt hyreslagen. De kan vägra att flytta.

Socialnämnden har alltså ingen laglig rätt att avhysa de boende.

Mitt tips till anhörig som inte är god man är att omgående begära och få beslut från överförmyndarnämnden om detta. Som god man har man rätt och skyldighet sörja för den anhöriges person och bevaka dennes rätt i samhället.

Begär ett personligt skriftligt besked till den boende på Solgården om att hen måste säga upp hyreskontraktet med Skebo med anledning av att Solgårdens demensboende ska avvecklas.

Besked kan då användas som motiv i samband med att överklagande görs till förvaltningsrätten i Umeå. Överklagan lämnas till socialnämnden för vidare befordran till förvaltningsrätten.

Ett överklagande tar tid, troligen två till tre år, om man vid avslag fortsätter överklaga ända upp till regeringsrätten. Innan saken är avgjord kan inte socialnämnden genomföra nedläggning av Solgården.

Jag hoppas att de boende på Solgården kan stanna kvar med fortsatt kvalificerad vård. Särskilt demensboende har kommit till för att en demenssjuk person enlig socialtjänstlagen har rätt till en värdig vård som naturligtvis kräver kvalificerad vårdpersonal med kunskap om hur man bemöter och behandlar en dement person.

Hjälp och stöd finns att få för anhöriga, exempelvis via Skellefteå Demensförening.

Sven Carlsson

Ursviken

Betala av lånet till pensionärernaBeslut: Kommunen Avvecklar äldreboendeSven, 91, tar upp kampen igen
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa