Arbetsgivaren: ”En svår person att ändra på”

Anklagelserna om läkaren Roger Karlssons dåliga bemötande måste sättas i relation till sammanhangen. Det säger Hasse Norberg, ordförande i Hälsogemenskapen i Jörn AB.

11 februari 2015 06:30

– Det finns alltid två versioner av allting, säger han.

Norran berättade i går att det framförts omfattande kritik mot läkaren, tillika hälsocentralen i Jörns verksamhetschef. Bland annat från personal vid akutvårdsmottagningen i Skellefteå, samt från Skelleftepolisen som reagerat på hans bemötande av en våldsutsatt kvinna.

Hasse Norberg säger sig ha diskuterat kritiken med läkaren. Han säger att Hälsogemenskapens styrelse är medveten om att läkarens språk kan vara olämpligt och att han kan ha ett ”burdust sätt”.

– Men jag vill samtidigt understryka att Roger Karlson är både omtyckt och uppskattad, säger han.

Hur ser du på polisen berättelse om hans uppträdande?

– Det är en enskild poliskvinnas uppfattning, det kommer inte från Skelleftepolisen.

Har du läst skrivelsen som är undertecknad av Skelleftepolisens chef?

– Ja. Läkarens frågor är högst relevanta i sammanhanget. Kvinnan måste ju förklara hur hon hamnat på akuten.

– Enligt min uppfattning är det poliskvinnan som har förutfattade meningar om kvinnan, vad vet polisen om henne? Polisen förutsätter att kvinnan misshandlats under flera år och aldrig sökt vård, hur vet hon det?

Är det relevant?

– Det visar på inställningen som polisen hade till kvinnan. Visst kan det finnas problem. Men även en läkare ska bli korrekt bedömd, polisen är också en part i målet.

Hasse Norberg upprepar det Roger Karlsson säger om polisens arbete:

– Polisen ska inte vända sig till akuten med våldutsatta kvinnor, de ska vända sig till specialutbildad personal.

Det rör sig om flera anmälningar om dåligt bemötande, sammanlagt ett tiotal.

– Det här har granskats av IVO, som inte ser något problem.

IVO säger att bemötande är en fråga för arbetsgivaren, det är ju ni i styrelsen?

– Vi har diskuterat med landstinget och han får fortsätta jobba vid akuten.

En patient får enligt en anmälan höra att ”han får göra vad fan han vill.”

– Sammanhanget är viktigt här. Han förnekar inte att han kan använda sådana ord, men i det här fallet var ju frågan vem som skulle utföra remiss till röntgen. Han ansåg inte att det var han.

Är det ok att svära åt patienter då?

– Nej, det är inte ok att svära och han är medveten om det. Vi kommer att fortsätta ta upp dessa frågor med honom, men han är samtidigt en svår person att ändra på, säger Hasse Norberg.

Han tror även att läkarens sätt kan ha att göra med att distriktsläkare, enligt läkaren, inte behandlas väl vid akuten.

Även patienter har reagerat på hans bemötande.

– Jag beklagar det, vi har haft diskussioner med läkaren och med representanter från landstinget och han är välkommen tillbaka, säger Hasse Norberg som inte ser de många avvikelseanmälningarna som ett mönster.

– Han är inte värre än andra läkare, han är en väldigt efterfrågad och omtyckt läkare.

Har ni vidtagit några åtgärder mot läkaren?

– Det som varit olämpligt ska inte upprepas. Men dels är det så att vi står och faller med det här, utan en läkare faller vår läkarstation totalt. Det står inte tio arbetslösa läkare och knackar på arbetsförmedlingen direkt.

Ni kan med andra ord inte avvara en läkare, hur olämpligt han än beter sig?

– Inte på dessa grunder. Han måste kunna säga vad han tycker och tänker utan att det ska sitta en polis och nedteckna allt.

Landstinget kritiserar även det faktum att Hälsogemenskapen i Jörn inte deltagit i utredningarna. ”Det ankommer inte på en part att bedöma om utredningen är obefogad” säger landstinget i en skrivelse.

Varför deltar ni inte?

– Det måste läkaren avgöra själv, om han tycker att han ska svara eller inte.

Är det inte er uppgift som arbetsgivare att se till att läkaren svarar?

– Det som hamnar på mitt bord, det svarar jag för, säger Hasse Norberg.

I en skriftlig utväxling mellan vårdgivaren Hälsogemenskapen och landstinget framgår emellertid att avvikelseanmälningarna inte alltid kommit till styrelsens kännedom, utan stannat hos verksamhetschefen, det vill säga den kritiserade läkaren.

När läkaren anklagas för något, får ni information om det nu?

– Jo, det stämmer att inte fick det tidigare men nu ska vi få det, säger Hasse Norberg.

Han återkommer när han fått läsa sina citat och vill lägga till att styrelsen, på inrådan av landstinget, gått med på att ha två arbetsplatsträffar i månaden där frågan om bemötande ska lyftas med läkaren.

– Då ska samtlig personal vara med, läkare och sjuksköterskor. Det har vi lovat att göra, säger han.

Robert Ylipää, verksamhetschef vid akutsjukvården, har inte nåtts av några klagomål om att distriktsläkare skulle behandlas illa vid akuten.

– Det är ingenting som jag känner till, och det kan man ju tycka att jag borde ha hört något om, säger han.

Hälsogemenskapens ordförande säger också att ”läkaren inte är värre än andra”.

– Jag kan inte minnas att vi haft något liknande fall. Läkare som får några enstaka klagomål på bemötande kanske, men inte på det här sättet, säger Roger Ylipää.

 

Det som varit olämpligt ska inte upprepas. Men dels är det så att vi står och faller med det här, utan en läkare faller vår läkarstation totalt.

Polisen: ”Viktigt med snabb hjälp”Vårdchef anmäld efter poliskritik

Om du vill klaga på vården

En första åtgärd kan vara att ta upp problemet med den vårdpersonal du haft kontakt med.

Löser det sig inte, vänd dig till ansvarig läkare eller verksamhetschef.

Patienter, anhöriga och personal kan vända sig till Patientnämnden när det uppstått problem i vården. Dels om det inte gått att lösa på plats eller när kontakt önskas direkt med en opartisk instans, fristående från vården.

Du kan även kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Patientförsäkringen LÖF eller Läkemedelsförsäkringen.

Om dina synpunkter gäller kommunens hälso- och sjukvård kan du vända dig till kommunens sjuksköterska med särskilt medicinskt ansvar (MAS).

Källa:vll.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa