Äldreomsorg på väg att haverera?

Ensamma äldre. Ribban för att komma in på äldreboende borde sänkas, anser skribenten. Vad tycker du?

18 juli 2015 05:59

Jag har en anhörig som än så länge vägrar höra talas om både hemtjänst och äldreboende, men ett alternativ kunde vara att flytta till ett boende här i Skellefteå.

Han skulle snabbt göra sig bekant med andra förutsatt att de är så pass krya att de kan utgöra något reellt sällskap. Men sannolikt skulle Skellefteå kommun slå ifrån sig en sådan förfrågan med all kraft.

Det känns så nedslående att boenden som kan förlänga våra sociala liv dras ner i allt snabbare takt. Jag tror det blir en spiral som är enbart negativ och på sikt snarare mer kostsam.

De som är ensamma i vanliga lägenheter tappar i livskvalitet i takt med att de blir allt sämre på att ta sig ut. Hemtjänsten hinner inte ge annat än den mest nödvändiga tillsynen.

Kriterierna för plats i gemensamt äldreboende blir allt högre varför tillvaron även där blir mera torftig. Och lägenheter materiellt välutrustade med till exempel kompletta kök som därmed inte heller nyttjas fullt ut.

Jag råkade se Annie Lööfs tal från Almedalen. Hon och andra som pekar på bristerna i äldrevården är helt rätt ute. Självklart ska vi få klara oss själva så länge vi är någorlunda friska.

Men för alla kommer en dag när gränsen luckras upp. Många har i praktiken redan passerat den. Jag hoppas att synen på äldrevården och hur den ska finansieras har förändrats innan jag själv är där.

Stefan Holmberg, Skellefteå

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa