Unik satsning på träforskning i Skellefteå

Det nya forskningsprogrammet inom träteknik CT Wood vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå håller nu på att ta form. Satsningen ska pågå i tio år och för de första fem åren har man säkrat en finansiering på 60 miljoner kronor. En viktig del i detta är en unik datortomograf, specialiserad på fördjupad träröntgen.

28 februari 2020 17:05

Bakom CT Wood står Svenskt Trä, ett antal fristående träindustrier, Kempestiftelserna, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet.

Kempestiftelserna, Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet står för 15 miljoner kronor vardera och de övriga medfinansiärerna är Svenskt Trä, Norra Skog, SCA, Setra, Sveaskog och Träcentrum Norr.

– De 60 miljonerna kan nog i det närmaste fördubblas genom motfinansiering från Vinnova, uppdrag och forskningsprojekt, säger Björn Källander, chef för standardisering och forskning på branschorganisationen Svenskt Trä.

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet, är ”otroligt stolt” över att man kunnat sjösätta CT Wood.

– Att Kempestiftelserna och Skellefteå kommun också ingår i satsningen betyder väldigt mycket för områdets utveckling. Det säkerställer att Luleå tekniska universitet även fortsättningsvis kommer att vara Sveriges och Europas huvudsakliga kompetenscenter inom träteknik, säger hon.

– Den här typen av fokuserad satsning på träforskning är den första i världen och att lokala intressenter och industrin finansierar satsningen är unikt, inflikar Björn Källander.

Han konstaterar att ett liknande program inte går att starta någon annanstans.

– Här finns nämligen ett mycket starkt kluster som står bakom initiativet.

Tidigare har medicinska datortomografer använts för träforskning vilket bland annat begränsat strålningsintensiteten. Nu kompletteras den befintliga tomografen, på Luleå tekniska universitet i Skellefteå, som skannar såväl stock som sågat virke med en ny världsunik tomograf.

– Den har förbättrad upplösning, tar bättre bilder och möjliggör studier av processer i träet som tidigare varit omöjliga. Till de stora tomograferna kan torkar anslutas så att processer som virkestorkning och värmebehandling kan studeras under processernas gång. Byggkomponenter kan också studeras ned till -60°C, berättar Johan Oja, teknikchef vid Norra Skog och forskningsledare inom CT Wood.

Carl Kempe, ständig sekreterare för Kempestiftelserna, berättar att de redan för två år sedan beslutade att satsa på CT Wood och den nya tomografen.

– Det har tagit sin tid att få till specificeringen av den men nu räknar vi med att den ska finnas på plats efter semestern i år, berättar han.

Förutom att bygga vidare på universitetets världsledande forskning inom tomografi av trä och skapa förutsättningar för spetsforskning, nästa generations forskning, inom digitalisering av träindustrin ger det nya möjligheter till industrianpassade studier och stärker den akademiska forskningens datainsamling i stor skala.

Laboratoriets utrustning på universitetet kompletteras av de två industriella tomograferna vid Norra Skogs såg i Sävar och Fiskarhedens såg.

I april kommer en professor i träfysik som är specialiserad på CT-scanning med placering i Skellefteå att utses.

– Vi håller nu på att utvärdera ansökningarna och vi har fått många bra sökande, berättar Birgitta Bergvall-Kåreborn.

En gästprofessor i träfysik har redan engagerats. Det är schweizaren Peter Niemz. Dessutom finns två lektorer och två doktorander på plats.

– Det skissas också på nya träutbildningar. Här finns det många förslag. Dessutom ska marknadsföringen av utbildningarna intensifieras både nationellt och internationellt. Om fem år ska vi ha ökat antalet mastersstudenter som idag varierar mellan 5 och 10 stycken till 25. Vi vill få riktigt duktiga studenter till Skellefteå, säger Björn Källander

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå, konstaterar att forskningen är viktig för Skellefteå och näringslivet här.

– Skellefteås näringsliv ligger redan idag i framkant vad gäller omställningen till en hållbar framtid och vi ligger mitt i en region som driver innovation framåt. De innovativa företagen återfinns i många olika branscher där träindustrin är en av de viktigaste och då blir den här satsningen extra betydelsefull, avslutar hon

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa