”Tyska fabriken ska försörjas av aktivt material från Nortvolt Ett”

Hösten 2021 räknar Northvolt med att fabriken Northvolt Ett i Skellefteå har 1500 anställda. Hela fabriken ska stå klar under 2023 och ska dessutom också leverera så kallat aktivt material till Volkswagens fabrik i Tyskland.

14 juni 2019 18:24

Besökarna på Skellefteå kommuns morgonmöte på fredagen fick en överraskning. Näringslivschefen Bengt Ivansson ringde upp Northvolts vd Peter Carlsson, som då var på väg från TV 4-studion till kontoret vid Hötorget.

Det var i onsdags som Northvolt gick ut och berättade att de två första produktionslinjerna på fabriken Northvolt Ett i Skellefteå var finansierade. Carlsson konstaterade att det som nu avslutats är en av de ”största kapitalrundorna i Europa någonsin”.

Satsar på Europa

Han är glad över att få med både starka finansiella intressenter, Goldman Sachs, liksom industriella intressenter, Volkswagen och BMW.

Volkswagen gör nu bedömningen att batteribehovet bara för Europa kommer att vara 150 GWh vid 2025-2026, vilket alltså motsvarar ungefär fem stycken Northvolt Ett som ska leverera 32 Gwh timmar per år med alla fyra planerade produktionslinjerna i drift.

Peter Carlsson berättade att VW vill ha en god egen kontroll över produktionen och därför väljer att satsa på investeringar i Europa och inte i Asien.

Möta efterfrågan

Det är för att möta efterfrågan som Carlsson vill skynda på andra halvan av fabriken i Skellefteå.

Det har tidigare talats om att den skulle vara i produktion under 2024, men nu är förhoppningen att de ska ska så snart som möjligt under 2023.

Parallellt inleder Volkswagen arbetet med sin fabrik, dock tidigast 2020. Tanken är att produktionen där ska starta i slutet av 2023 eller början av 2024.

Kräver mycket energi

Peter Carlsson avslöjade att den fabriken, som ligger i Niedersachsen, bara kommer att bestå av produktion av battericeller. Han berättade nämligen att Northvolt Ett ska försörja VW-fabriken med det aktiva materialet, katodmaterialet.

Den kemiska produktionen, beredningen av det aktiva materialet, kommer bara att finnas i Skellefteå.

Skälet till det är främst att den produktionen är så elintensiv, den kräver så mycket energi i processen, att Skellefteå är en logisk placeringsort med tillgång till mycket grön energi.

Företagsklimat

Morgonmötet bestod därutöver av en genomgång av företagsklimatet i Skellefteå baserad på den årliga enkäten presenterat av Svenskt Näringsliv regionchef Mats Andersson.

Norran Affärsliv berättade om siffrorna under maj och i september visar det sig hur Skellefteå står sig i jämförelse med andra kommuner. Då presenteras riksjämförelsen mellan kommunerna.

Hans Andersson, chef för samhällsbyggnad på Skellefteå kommun, redogjorde för hur Skellefteå ser till att skapa förutsättningar för att vara 80 000 invånare 2030. Samhällsbyggnad svarar bland annat för användningen av mark och vatten samt planering av bebyggelse och infrastruktur .

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Andersson

Ämnen du kan följa