Teknikintresserade kvinnor i Västerbotten ratar teknikutbildningar

En ny undersökning från Tekniksprånget vid Kung. Ingenjörsakademien, IVA, visar att kvinnor i Västerbotten har ett starkt teknikintresse, men väljer bort teknikutbildning.

14 maj 2019 14:47

Mellan 2015 och 2018 har Tekniksprånget undersökt 10 000 svenska ungdomars attityder till högre studier. Resultatet visar att unga kvinnor trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning om de inte först får veta vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.

I undersökningen angav 87 procent av unga män i Västerbotten och 80 procent av unga kvinnor i länet att det var hög sannolikhet att de valde en högre teknisk utbildning. 34 procent av kvinnorna var dock osäkra på vart en sådan utbildning leder, mot 29 procent av männen. Och 16 procent av kvinnorna i Västerbotten befarade att matematiken skulle bli för svår, mot fyra procent av männen. Detta samtidigt som kvinnor i genomsnitt har bättre skolresultat än männen i grundskolan och på gymnasiet.

Trots att 60 procent av alla universitets- och högskolestuderande i landet är kvinnor utgör kvinnorna endast 30 procent av antalet teknikstuderande på teknikutbildningarna.

– Det är en stor förlust att så många väljer att hoppa av sina tekniska utbildninga. Branschen och samhället i stort behöver all kompetens vi kan ta tillvara för att möta kommande samhällsutmaningar, säger i ett pressmeddelande Jonas Gustavsson, vd för ingenjörs- och designföretaget ÅF.

Tekniksprånget är ett fyra månader långt program med betald praktik som drivs av IVA.

– Tekniksprånget visar tydligt att det är först när unga människor ges möjlighet att testa på livet som ingenjör som det verkliga resultatet kommer. Hela 50 procent av alla som gjort Tekniksprånget och sedan söker till högskolan är unga kvinnor, berättar Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för Tekniksprånget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa