Stort IT-projekt drar igång i Norr- och Västerbotten

16 december 2016 15:09

Alla små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten erbjuds nu att delta i projektet DesignIT som under tre år ska driva forsknings- och innovationsprojekt inom bland annat transport, besöksnäring samt hälsa och sjukvård. Bakom projektet står Interactive Institute som fått nio miljoner kronor i stöd till detta från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektet ska bidra till att utveckla företagens kompetens och erfarenhet inom innovation, interaktionsdesign och användarupplevelser.  Företagen erbjuds även möjlighet till kompetensutveckling i form av exempelvis workshops och föreläsningar.

– Vi vill göra det enkelt för små och medelstora företag att samverka med oss som forskningsinstitut. Innovationsprojekten kommer vara öppna och anpassningsbara utgående från företagens förutsättningar för deltagande. Vi vill helt enkelt sänka tröskeln för regionens företag att inleda ett samarbete med oss, säger Anna Sirkka, studio director Piteå, Interactive Institute Swedish ICT i ett pressmeddelande.

I projektet får företagen möjlighet att arbeta med innovation tillsammans med testbäddar utifrån verkliga utmaningar.

– Vi vill visa på värdet av att arbeta användarcentrerat och behovsstyrt och vi tror att våra metoder för tillämpad forskning även kan nyttjas av regionens företag, berättar Sofia Larsson, senior researcher Piteå, Interactive Institute Swedish ICT.

Utöver stöd från den Europeiska regionala strukturfonden finansieras projektet av Swedish ICT, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Piteå kommun, Luleå kommun och Skellefteå kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa