Stor konkurs i Skellefteå – ett 30-tal personer berörs

Ett industriföretag i Skellefteå har försatts i konkurs på egen begäran. Ett 30-tal anställda berörs av konkursen.

23 juli 2018 10:14

Bolaget det handlar är JR Mekan som har huvudkontoret på Anderstorp, Skellefteå.

JR Mekan jobbar med svetsning, montage och projektledning inriktad mot basindustrin. Företaget grundades 1992. Företaget är i dag verksamt på 2000 kvadratmeter på Filtervägen. Grundaren sålde JR Mekan 2012 och vid konkursutbrottet var ett Stockholmsbolag moder. Konkursansökan lämnades in vid Stockholms tingsrätt.

– Bolaget är på obestånd. Vad som är grunden till konkursen kommer vi att se på i den utredning som görs, berättar jur kand Tobias Gårderyd vid advokatfirman Fylgia vars Bo Söder är konkursförvaltare.

Driva vidare

Konkursförvaltaren har bestämt att driva verksamheten vidare under en övergångsperiod.

Förvaltarens mål är i första hand att hitta någon som vill köpa konkursboet och driva verksamheten vidare.

– Vi har fått in en del intressenter, berättar Gårderyd som berättar att det både är sådana som är lokala och inte från regionen.

Visning på plats

Under den här veckan sker en visning på plats i Skellefteå för intressenterna. Konkursförvaltaren vill ha anbud senast under början av augusti, men förbehåller sig rätten att agera snabbare.

– Få vi ett intressant erbjudande under anbudstiden har vi möjlighet att sälja innan den sista dagen för anbuden, berättar Gårderyd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Andersson

Ämnen du kan följa