Stor enighet på möte: ”Vi vill inte ha nya flygskatten”

Ett 20-tal intressenter från övre Norrland möttes för att diskutera förslaget. Summering: Alla på plats var oroliga vilka konsekvenser flygskatten får för Norrland om den genomförs.

16 februari 2017 07:22

Det var ett par tunga namn inom flyget som var på plats på Stadshotellet i Skellefteå på onsdagen. Niklas Nordström (S), kommunalråd i Luleå och ordförande i branschorganisationen Svenskt Flyg, liksom dess generalsekreterare Anna Wilson mötte vid ett seminarium ett antal lokala representanter som flygplatschefen Robert Lindberg, flygplatsbolagets styrelseordförande Bert Öhlund och Peter Forssell, vd för handelskammaren, tillika ordförande i alla fem flygråden i Västerbotten, samt många andra aktörer beroende av flyget.

”Är kollektivtrafik”

Niklas Nordström var starkt kritisk och direkt orolig för turistnäringen.

Han hade också samtalat med ett litet företag med gruvkopplingar i Luleå som skulle få ökade reskostnader på 100 000 kronor per år.

– Tåg är inget alternativ här uppe. De måste förstå att flyg är kollektivtrafik i norra Sverige.

Den organisation Nordström leder anser också att skatten saknar klimateffekt, att den kommer att leda till mer bil- och busstrafik och att utredningen inte innehåller incitament för flygföretagen att effektivisera transporterna och minska de klimatpåverkande utsläppen.

”Jobb går förlorade”

– Inför skatten kommer vi, bortsett från England, att ha Europas högsta, kanske världens högsta flygskatt, sa Anna Wilson, som också betonade att en analys visar att antalet passagerare kan minska med upp till 1,2 miljoner personer, att 7000 jobb kan gå förlorade och att BNP minskningen bara under första året kan bli fyra miljarder kronor, utöver att flygplatser riskerar att stängas och flera linjer att läggas ned.

Just nu pågår ett intensivt lobbyarbete för att stoppa flygskatten. Den 1 mars ska remissvaren vara inne och under april håller socialdemokraterna sin kongress där frågan säkert kommer upp på bordet.

Den nya lagen ska enligt förslaget börja gälla den 1 januari 2018

 

Nya flygskatten

Skattens storlek ska bestämmas utifrån resans slutdestination och vara: 80 kronor för flyg till länder som ligger helt inom Europa. 280 kronor för flyg till länder som ligger helt eller delvis i en annan världsdel än Europa med ett avstånd om högst 600 mil från Stockholm/Arlanda. 430 kronor för flyg till länder som ligger i en annan världsdel än Europa med ett avstånd längre än 600 mil från Stockholm/Arlanda.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Andersson

Ämnen du kan följa