Stöd för att skapa regionala skogsprogram i Norr- och Västerbotten

Skogsstyrelsen skickar nu ut 16 miljoner kronor till landets alla län för att förstärka skogsnäringen som en tillväxtmotor. Västerbotten får en miljon och Norrbotten 1,5 miljon.

12 oktober 2018 14:06

Pengarna ska gå till att skapa regionala skogsprogram där skogen på ett konkret sätt ska bidra till tillväxt och nya jobb lokalt.

– Stödet till regionala insatser och dialoger om skogen är helt nytt och en del av Sveriges nationella skogsprogram. Stödet kan fungera som en katalysator och bidra till att arbetet med strategisk samverkan i länen och regionerna fortsätter framåt, säger i ett pressmeddelande Skogsstyrelsens projektledare Thomas Mårtensson.

Länsstyrelserna har fått söka pengarna som ska användas för att utveckla ett regionalt skogsprogram eller en skogsstrategi.

Det nationella skogsprogrammets vision är att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. De regionala skogsprogrammen ska bidra till att förverkliga visionen.

Den 6-7 december arrangeras en startkonferens för skogsprogrammet i Stockholm.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa