Stefan Löfven vill starta bygget av Norrbotniabanan i år

– Norrbotniabanan ska börja byggas i år, sade statsminister Stefan Löfven till Norran Affärsliv på en pressträff när han idag deltog på den regionala samlingen med Nationella Innovationsrådet i Skellefteå.

20 februari 2018 18:56

 

Statsministern har tidigare lovat att bygget ska påbörjas under den här mandatperioden och nu bekräftar han att det blir så.

Den 31 augusti 2017 förra året lade Trafikverket fram sitt förslag till infrastrukturplan för perioden 2018–2029. I den fanns byggandet av en första delsträcka på Norrbotniabanan, mellan Umeå och Skellefteå med. I april kommer regeringen med sitt svar på förslaget. Och enligt Stefan Löfven blir det tummen upp för en byggstart. Däremot vill han inte berätta hur regeringen ser på Trafikverkets förslag i infrastrukturplanen om byggande av höghastighetsbanor mellan de tre stora städerna i Sverige.

Syftet med Nationella Innovationsrådets möte var att diskutera med regionala aktörer i norra Sverige hur den nationella innovationspolitiken kan utvecklas för att stärka hela Sveriges konkurrenskraft. Statsministern ser norra Sverige som en region med stora möjligheter och intressanta innovationsprojekt.

Efter mötet hölls ett öppet seminarium kring innovationsfrågor. Inledningstalare på seminariet var kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå Lorents Burman. Han poängterade då också betydelsen av Norrbotniabanan.

Stefan Löfven ser regionala möten med Nationella Innovationsrådet som en viktig del för att utveckla den nationella innovationspolitiken.

Detta var  andra gången under det senaste halvåret som han tog med sig Innovationsrådet och höll ett möte ute i landet med efterföljande seminarium.

– Det handlar om att skapa bra förutsättningar för att utveckla samhället i stort. Genom öppet, inbjudande arbetssätt och konstruktiva samtal skapar vi en plattform för idé- och politikutveckling som skapar utveckling i hela Sverige, säger Stefan Löfven.

Han har bra Skellefteminnen från sin tid inom fackföreningsrörelsen.

– IUC var en tidigt ute på många områden och stod för ett nytänk, vilket nu förs vidare bland annat av företagen här på The Great Northern, säger Stefan Löfven.

Fokus på mötet och på seminariet var norra regionens styrkor och utmaningar. På plats i Skellefteå var även närings- och innovationsminister Mikael Damberg, ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, statssekreterare och tre ledamöter i Nationella Innovationsrådet. På mötet och på seminariet deltog också landshövding Magdalena Andersson och regionrådet Erik Bergkvist .

– Under den här mandatperioden ska varje kommun ha haft minst ett besök av ett statsråd. Vi representerar ju hela landet, konstaterar statsministern

På mötet diskuterades bland annat utvinning och förädling av resurser för ett hållbart samhälle och hur innovation kan utveckla samhällen utanför de större städerna.

– Det var många intressanta inspel och diskussioner som vi i regeringen tar med oss hem. Här finns alla förutsättningar, vi har människorna, miljön och naturresurserna, säger Stefan Löfven.

Han betonar att Sverige inte ska konkurrera med låga löner utan med kvalitet och innovativa lösningar. Sverige måste därför satsa hårt på kompetensutveckling och utbildning för att hänga med i utvecklingen.

– Det finns 100 000 jobb i Sverige som inte är tillsatta eftersom det saknas människor med rätt kompetens.

Han menar att norra Sverige kan gå före, till exempel vad gäller digitalisering inom vården.

– Här finns tydliga utmaningar vad gäller en åldrande befolkning och behov av bättre och närmare sjukvård till befolkningen i hela landet, men här finns även idéer och lösningar, konstaterar Stefan Löfven som var mycket imponerad över den verksamhet som bedrivs vid Glesbygdsmedicinskt Centrum i Storuman.

Läkaren Peter Berggren, som är chef för Glesbygdsmedicinskt Centrum, menar att den goda tillgången till bredband i Västerbotten är en förutsättning för deras verksamhet.

– Det finns så mycket fiber i marken att det nästan är svårt att få ner potatisen, säger han med glimten i ögat.

Statsministern lyfter också fram den innovationskraft som finns i regionen när det gäller trähusbyggande .

– Här finns det en stor potential, säger han.

Under dagen passade Helene Hellmark Knutsson även på att göra ett besök på Campus Skellefteå där hon fick information om spelutvecklingsutbildningen som finns där. Hon träffade även studenter på utbildningen för att lyssna in deras tankar kring framtiden i branschen.

Därefter bar det av till Robertsfors för statsministern och statsråden som gjorde ett besök hos företaget Racoon Miljöfilter och sedan hölls ett offentlig möte.

Efter ett möte i Innovationsrådet fortsätter arbetet i Regeringskansliet med att ta vara på de synpunkter och idéer som framförts. Det arbetet sköts av Innovationsrådets kansli som följer upp frågorna i samarbete med berörda statssekreterare och departement. Uppföljning och återkoppling sker också på de kommande Innovationsrådsmötena.

– I och med detta utvecklas flera politikområden så att de blir mer innovationsfrämjande, vilket leder till en bättre innovationspolitik och att Sverige blir mer konkurrenskraftigt. Det är hela poängen, säger Stefan Löfven.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa