Starkt resultat för Norra Skogsägarna

Det rullar på bra för Norra Skogsägarna. Rörelseresultatet för de första åtta månaderna landade för delåret på 104 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 31 miljoner för samma period året innan.

12 oktober 2018 13:31

Perioden har präglats av goda priser och hög efterfrågan på såväl sågade trävaror som ved till massaindustrin.

Samtidigt som priserna på sågade produkter ligger på historiskt höga nivåer syns nu en avmattning på marknaden. Ett minskat byggande i Sverige, kombinerat med en längre tillväxttakt i Kina och andra stora marknader, ger signaler om en avmattning.

– Det är sannolikt att sågverksindustrin nu passerat toppen på innevarande konjunkturcykel, och vi ser nu att det globala priset på sågade trävaror börjat vända nedåt. Detta är helt förväntat eftersom skogskonjunkturen går i cykler och så här långt har faktiskt uppgången varit längre än normalt, säger i ett pressmeddelande Norra Skogsägarnas vd Pär Lärkeryd.

Att konjunkturavmattningen främst syns på sågade trävaror, och inte som vid tidigare konjunktursvängar främst inom pappersindustrin, beror sannolikt på ett globalt sug efter förpackningsmaterial och hygienartiklar. Detta för att ersätta plast och andra icke förnybara produkter.

– Om konjunkturen för sågade trävaror nu är på väg att svänga nedåt så påverkar det hela vår bransch och naturligtvis även oss på Norra. Men vi har under de goda åren byggt upp oss inför framtiden och investerat i ett starkare företag. Vi har högre soliditet i balansräkningen samtidigt som våra industrier är välinvesterade och högproduktiva, så Norra är redo att möta framtiden hur än den må forma sig, avslutar Pär Lärkeryd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa