Snart sätts spaden i marken för Northvolt Ett

På sensommaren ska arbetet igång med grunden till fastigheten för den första produktionslinan på batterifabriken Northvolt Ett. Det är då ungefär 14 månader sedan första trädet fälldes på platsen.

21 maj 2019 07:00

Det har nu inte gått ett år sedan arbetet inleddes på Bergsbyns Industriområde. Direkt efter att miljödomen för Northvolt Etts första produktionslina hade kommit inleddes arbetet:

Den 7 juni 2018 började avverkningen på Bergsbyns Industriområde.

Den 6 augusti 2018 gjorde den första grävmaskinen debut på platsen.

Grusat salsgolv

I dag ser det helt annars ut på området:

Stora delar är helt plana. Platsen där den första produktionslinan ska byggas ser ut som ett grusat salsgolv på avstånd. 40 000 träd på området har fällts och dess stubbar krossats.

Vi har snart flyttat 1,5 miljoner kubikmeter morän och 600 000 kubikmeter berg.

– Vi har snart flyttat 1,5 miljoner kubikmeter morän och 600 000 kubikmeter berg, berättar Mikael Lindmark, projektledare.

– Berget återanvänds. Det som tas ut används som utfyllnad. Det krossas i olika fraktioner.

Infrastruktur

Mikael Lindmark har jobbat med projektet sedan årskiftet 2017/2018 och är ansvarig för markberedningen på Bergsbyns industriområde för Skellefteå Krafts och Skellefteå kommuns räkning. Skellefteå kommun har satsat upp till 100 miljoner kronor på infrastruktur i ett område i närheten av industriområdet.

Det handlar om vatten och avlopp, vägbelysning och en gång och cykelväg som ska ligga parallellt med Torsgatan, samt en förlängning av Torsgatan ut till väg 372.

– Det kommer att dröja flera år till allmänheten kommer att kunna ta Torsgatans förlängning i drift. Det kommer att ligga inom området där det byggs tills vidare, säger Lindmark.

Just nu är det inte aktuellt med en förlängning av järnvägen, som nämnts tidigare.

– Det kommer att bero på vem som etablerar sig i övrigt i området.

200 hektar

Det utrymme som är planerat för Northvolt Ett, den första fabriken med totalt fyra produktionslinor, helt utbyggt är ungefär en gånger en kilometer, det vill säga 100 hektar.

Just nu arbetas med med en yta av cirka 700 gånger 800 meter, det vill säga runt 50 hektar, där markarbetena med den första produktionslinan kommit långt och den andra nu har påbörjats efter miljödomen, som innebar klartecken, i våras.

Det är ungefär en fjärdedel av hela industriområdet som markbereds till jämn industrimark. Det arbetet kommer att pågå nästan hela året innan uppdraget kan ses som helt avslutat, berättar Lindmark.

60 jobbar på platsen

Han konstaterar att markarbetena har löpt på enigt plan. Ungefär 60 personer arbetar i skift där sju dagar i veckan.

– Det är dock lite lugnare tempo på helgerna.

Mycket av frågorna är rutin, som den anslutning till elnätet som ska göras, men till det krävs en koncession från elmarknadsinspektionen och den väntas finnas på plats före semestern.

Jorden är rund…

På sensommaren, sannolikt direkt efter semestern, kommer Northvolt, genom entreprenören Logistic Contractor, att börja sitt arbete med grunder till fastigheterna. Redan nu finns utrymmen för parkeringar och personalbyggnader planerade.

Faktum är att platsen batteriföretaget ska använda för sin fabrik är så stor att man måste beakta att jorden är rund.

– Det blir en påverkan av jordens krökning då fastigheten är 800 meter lång från kant till kant. En millimeters skillnad är alltid en millimeter och det ska vara helt plant, säger Lindmark.

Byggnationerna knutna till det aktuella avtalet med byggentreprenören Logistic Contractor, LC, som Northvolt kontrakterat väntas påbörjas på sensommaren i år och stå klara framåt senare delen av 2020.

Snön försvann

Skellefteå Kraft och dess entreprenörer har löpande gjort ytor klara.

– Stora ytor är redan färdigställda, säger Lindmark och berättar att det varit få överraskningar i arbetet under året.

– Det mest anmärkningsvärda var att vi gick från två meter snö till att den var borta på bara några dagar.

Jobbar parallellt

Då Northvolt och dess entreprenörer börjar med sitt arbetet på området kommer också Skellefteå Krafts projekt att löpa på.

– Northvolt ansvarar för allt vad gäller industrifastighetens bebyggande. Vi kommer att färdigställa ytorna successivt. Det innebär att vi kommer att beröra varandras arbetsmiljöområden på platsen.

Skellefteå Kraft äger i dag marken som är Bergsbyns Industriomåde genom ett dotterbolag.

– I det avtal vi har i dag handlar det om att förverkliga block ett och två, säger Lindmark.

Klart före byggnation

Han berättar vidare att Northvolt har en klausul om att förvärva marken, en affär som i vart fall i delar ska vara klar före spaden sätts i marken. Northvolt förväntas köpa mark i den takt de behöver den, en affär som sker på marknadsmässiga villkor. Besiktningen av den färdigställda marken för Northtvolt inleddes i slutet av förra veckan.

Men redan innan själva batterifabriken har börjat byggas har Northvolt investerat på fastigheten. Skellefteå kraft levererar saker som markberedning, fiberanslutning, fjärrvärme, återcirkulation av fjärrvärme, elnätsanslutning och process- och kylvatten, vilket bekostas av Northvolt.

– Det betalar sina egna arbeten på platsen och gör själva klart med byggentreprenör för fabriken. Northvolt finansierar nu vissa detaljarbeten som inte har med själva markberedningen att göra, säger Lindmark.

– Vi gör arbetet här på marknadsmässiga villkor och gör det vi ska enligt avtal.

Byggfasen, som är planerad att starta i augusti, beräknas generera cirka 3 000 års­arbeten under drygt två år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Andersson

Ämnen du kan följa