Småföretagarna i Västerbotten mest positiva

Småföretagarbarometern, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna, visar att det är företagen i Östergötlands, Västerbottens och Dalarnas län som är mest positiva om utvecklingen för det kommande året.

11 juni 2019 08:56

De mest expansiva planerna på att anställa finns enligt Småföretagarbarometern i Östergötland, följt av Västernorrland och Västerbottens län.

Konjunkturen hos landets småföretag fortsätter att försvagas. Men Norrbottens län, som i fjol noterade den svagaste utvecklingen, har stigit i årets undersökning. Orsaken till detta är sannolikt högre järnmalmspriser och de nyinvesteringar som sker i regionen.

För andra året i rad faller den samlade konjunkturindikatorn och är nu på den lägsta nivån sedan 2013. Förutom en svagare utveckling i omvärlden begränsas småföretagens möjligheter att växa av kapacitetsbrister. Fyra av tio företag har tvingats tacka nej till order under det senaste året på grund av att de redan har fullt upp eller att de saknar medarbetare med rätt kompetens.

– Tydligast syns trenden i de minsta företagen och det är också de som kan vara mest sårbara vid konjunkturförändringar. De har fullt upp med vardagen och hinner helt enkelt inte med att planera för framtiden, säger i ett pressmeddelande Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank.

Samtidigt brottas allt fler företag med en svagare lönsamhetsutveckling på grund av en ökad priskonkurrens och en svag krona. Det gäller i synnerhet småföretag med importverksamhet och de som verkar inom handeln.

Småföretagsbarometern andas dock fortfarande optimism. Sju av tio företag anser att de har goda möjligheter att expandera men det finns också flera tillväxthinder. Det främsta är svårigheterna för företagen är att hitta medarbetare med rätt kompetens. Därtill har digitalisering bidragit till en tuffare konkurrens, särskilt inom handeln där många företag inte hunnit eller haft förmågan att ställa om sin verksamhet för att konkurrera med nya aktörer.

– Inför ett sämre konjunkturläge och för att kunna möta den ökade konkurrensen behöver företagen se över sina inköps- och försäljningskanaler och förstå hur verksamheten påverkas av den förändrade spelplan som en allt snabbare teknisk utveckling ger, menar Daniel Wiberg chefsekonom på Företagarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa