Skellefteforskare undersöker möjligheten till full täckning på landsbygden

Karl Andersson, vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå, är en av dem som leder projekt #fulltäckning vars mål är att få förbättrad och förhoppningsvis full internettäckning även på landsbygden.

14 maj 2018 07:11

– En inkludering av landsbygden är inte minst en fråga om demokrati, säger i ett pressmeddelande Karl Andersson som är biträdande professor i distribuerade datorsystem och tillförordnad verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet.

Utgångspunkten i projektet är innovativ användning av modern trådlös teknik.

– Själva tekniken är egentligen inte den största flaskhalsen. Det är snarare operatörerna, infrastrukturen och affärsmodellerna, berättar Jaap van de Beek, professor i signalbehandling vid Luleå tekniska universitet.

Forskarna har identifierat tre nyckelfaktorer för förbättrad täckning:

– Återanvändning av befintlig infrastruktur, till exempel tv-master.

– Om ingen befintlig infrastruktur finns, måste det offentliga träda in och investera i ny.

– Att operatörerna bättre delar på och samverkar kring infrastruktur.

Inom ramen för projektet ska tre utmaningar lösas: innanförskap, säkerhet och värdeökning.

– Även glesbygden ska ha 100 Mbit/s vilket vi kan åstadkomma till låg kostnad med rätt teknik. Bofasta och turister ska ha mobiltäckning överallt och turism, jord- och skogsbruk, transport, kraft, gruvor och andra näringar ska inte hämmas av brist på kommunikation, säger Jaap van de Beek.

Under projekttiden ska två pilotstudier genomföras. Dels ett försök att optimera täckning med hjälp av redan befintlig teknik och dels en så kallad rural hotspot. En rural hotspot skulle till exempel kunna vara ett lantbruk till vilket det redan finns fiber indraget, men där lantbrukaren står utan täckning så fort hen lämnar gården.

– En lösning skulle då kunna vara någon form av roaming, att lantbrukaren på distans kan koppla upp sig mot sitt eget nät, förklarar Jaap van de Beek.

Johanna Lindberg är bredbandskoordinator på Region Norrbotten, en av projektets parter. Enligt henne är bra täckning en förutsättning för fungerande samhällstjänster och för att företag och människor ska kunna verka på landsbygden.

– Förhoppningsvis kan det här projektet bidra till skapandet av nya affärsmodeller och att befintlig teknik används på ett nytt sätt. Vi behöver enas kring att dela på tekniken och därmed dela på kostnaderna. Alla kommer troligen inte kunna få fiber, men en betydligt mer omfattande mobiltäckning än i dag, avslutar hon.

Projektets totala budget är cirka 18 miljoner kronor.

Luleå tekniska universitet koordinerar projektet som dessutom består av följande parter: Arctoslabs Scandinavia, Ericsson, Iteam Solutions, Akademi i norr, Lantbrukarnas riksförbund, Lunds universitet, North Net Connect, Regionförbundet Västerbotten, Region Norrbotten, Visita, Västerbottens läns landsting och Lennox PR.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa