Skellefteföretag gör stor exportsatsning

Skellefteföretaget AMT Solutions kommer efter lyckat deltagande på internationella mässor under 2018 att ta höjd för en större exportsatning med sin mobila vårdenhet Micus-aero. Till hjälp med detta tar de företaget Gate 88.

13 december 2018 14:27

AMT har i år bland annat deltagit på den stora sjukvårdsmässan Arab Health i Dubai och även ställt ut produkterna på världskongressen Airmed i Warszawa. Målet är nu att presentera Micus för nya och större internationella marknader.

Micus-aero och är en mobil vårdenhet utvecklad för att transportera akutpatienter med obruten vårdkedja från säng till säng. Micus gör att vårdarna slipper komplicerade omkopplingar mellan olika vårdsystem, vilket bidrar till en ökad patientsäkerhet och en effektiv överflyttning av patienten.

– Vi får fler och fler förfrågningar från vägambulanssidan där man ser Micus-konceptet som ett intressant värde i överflyttningsprocessen från IVA till vägambulans. Det blir både säkrare och mer ergonomiskt då omkopplingen av de livsuppehållande systemen utförs direkt på IVA, säger i ett pressmeddelande Antti Åman teknisk chef för AMT.

AMT har presenterat produkten för ett antal landsting i Sverige.

– Av dem har vi fått mycket positiva omdömen som vi nu tar med oss inför en utveckling av konceptet, fortsätter Antti.

Gate 88:s vd Peter Karlstén menar att Micus tillför många intressanta mervärden just på grund av konceptet bygger på en obruten vårdkedja.

– Nu förbereds en exportstrategi som också kommer att ligga till grund för den aktivitetsplan som ska rullas ut under första kvartalet 2019, berättar han.

Peter Karlstén konstaterar att försäljningsprocessen för den här typen av produkter är komplicerad och ofta långsam eftersom det är många olika aktörer involverade i besluten. Den skiljer sig också mycket från marknad till marknad. Dessutom har inte alla samma konfigurationer på exempelvis livsuppehållande utrustning vilket involverar olika leverantörer i processen. Fördelen med Micus är enligt Peter att man oavsett önskad konfiguration har lösningar för dessa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Westerlund

Ämnen du kan följa