Skellefteå Kraft i partnerskap med Northvolt – investerar över 100 miljoner kronor

Skellefteå Kraft har ingått ett strategiskt samarbete med Northvolt för att förverkliga framtidens förnybara energiförsörjning.

23 maj 2018 09:40

Samarbetet med Northvolt innebär en partnerinvestering om tio miljoner euro, motsvarande drygt 100 miljoner kronor. Investeringen är villkorad av att kommunfullmäktige i Skellefteå godkänner partnerskapet.

Under ett par års tid har Skellefteå Kraft drivit frågan om att låta vattenkraften ta en större roll som det ”gröna batteriet” i energisystemet. Vattenkraften, tillsammans med de litiumjonbatterier som Northvolt avser att producera i stor skala i Skellefteå, har goda förutsättningar att möta såväl transportsektorns behov, som behovet av mer lokalt producerad energi.

– Skellefteå Kraft är ett ledande bolag inom vattenkraft- och vindkraftproduktion i Sverige. Genom samarbetet med Northvolt får vi unika möjligheter att driva omställningen till ett helt förnybart energisystem. Dessutom kommer vi tillsammans att kunna utveckla energilager som är anpassade efter våra behov, säger Hans Kreisel, koncernchef för Skellefteå Kraft i ett pressmeddelande.

Samarbetet för även med sig en för båda parter fördelaktig lösning för spillvärmen som uppkommer vid batteriproduktionen. Skellefteå Kraft kan ta emot spillvärme i fjärrvärmenätet och därmed kan man återvinna mycket av överskottsenergin från Northvolts fabrik.

– Batterier är nyckeln till omställningen till ett fossilfritt samhälle och Skellefteå Kraft kommer att vara en viktig strategisk partner i arbetet med att utveckla lösningar för energilager. Vår målsättning är att utveckla världens grönaste batteri med hjälp av den förnybara energi vi får från Skellefteå Kraft. Dessutom kommer vi att återvinna energin som skapas i fabriken och därmed skapa ett grönt ekosystem kring produktionen, säger Peter Carlsson, grundare och vd, Northvolt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Andersson

Ämnen du kan följa