Skellefteå Kraft bygger världens första soldrivna hus anpassat för kallt klimat

Skellefteå Kraft ger sig nu in i ett banbrytande projekt inom energimarknaden och bygger världens första soldrivna hus anpassat för klimatet i norra Sverige. Villan, som ska byggas på Skellefteå camping, blir helt frånkopplad från elnätet. Istället kommer den att producera sin egen energi året runt med hjälp av solen på en plats med noll soltimmar under delar av året.

17 oktober 2017 09:36

När huset står på plats i juni 2018 kommer allmänheten att kunna hyra huset via campingen och bo där. Detta realtidsexperiment går under benämningen ”Zero sun project”och ingår i Skellefteå Krafts solprogram.

– Det är ett  tvåårigt program för att bygga upp kunskap och kompetens, bygga testanläggningar och utveckla attraktiva kundlösningar för solel, berättar Christoffer Svanberg, chef affärsområde affärsinnovation vid Skellefteå Kraft.

Villan, som är ett kataloghus från A-hus, vilka ingår i Derome-gruppen, kommer att vara 150 kvadratmeter och den enda större skillnaden mot en vanligt hus är att den inte är kopplad vare sig till elnätet eller till fjärrvärmenätet. Huset är  helt och hållet självförsörjande på energi.

– Vi kommer också att isolera fönstren lite mer än i ett standardhus.

Anders Carlsson,teknisk chef på Derome, tycker att det  känns fantastiskt bra att de tillverkar hus med en konstruktion som är så energieffektiv att den uppfyller kraven för att driva ett hus helt på solceller

– Det är en sak om man producerar ett specialhus med syftet att bli extra energieffektivt, men det här huset är vår mest sålda modell och konstruktionen på projekthuset är precis samma som i alla våra hus, berättar han.

Huset med modellnamnet Villa Vinga har ett solcellsvänligt tak.

– Taket är stort, vilket gör det möjligt att montera lite större solcellspartier. Vi tycker att förnyelsebar energi är en nödvändighet på framtidens bostadsmarknad och inom Deromegruppen är vi väldigt måna om att lära oss mer om framtida tekniker, säger Anders Carlsson.

I garaget installeras husets egen energicentral där energin automatiskt omvandlas i olika former helt utifrån husets aktuella energibalans.

Systemet är framtaget i nära samarbete med Hans Olof Nilsson som för två år sedan, tillsammans med A-hus, uppförde ett uppmärksammat självförsörjande hus i Agnesberg, utanför Göteborg. Han tillverkar vätgas på sommaren – och klarar vintern med bränsleceller i källaren. Det han ville bevisa med detta bygge var att man kan klara sig utan elnät och bli självförsörjande på förnybar energi med befintlig teknik.

– Man kan säga att vårt hus blir nästa generation av Hans-Olofs hus, med bland annat bättre och billigare batterier.

Villan i Skellefteå kommer att ha ett självförsörjande energisystem som består av solceller, batterier, vätgas och bränsleceller som samspelar. Solenergi samlas under sommaren och överskottet lagras för att kunna användas under de månader då solen inte skiner.

– Vissa månader är det noll soltimmar här och väldigt kallt. Det är en väsentligt större utmaning att bygga ett fossilfritt självförsörjande hus i norra Sveriges klimat än att göra det längre söderut.

Huset börjar byggas i december och det ska stå klart i juni 2018. Därefter kommer allmänheten att kunna boka in sig att bo i huset.

– Vi är mycket glada att ha fått till stånd den lösningen, tillsammans med fritidsförvaltningen i Skellefteå. Huset kommer att placeras bakom campingens reception. Idag står det några bodar där som nu ska flyttas. Det här är ett levande experiment och vi vill involvera så många som möjligt. I slutändan handlar det också om att vi vill göra soltekniken tillgänglig för fler, säger Christoffer Svanberg.

Regeringens mål är att Sverige ska ha 100 procent förnybar energiproduktion till år 2040. Den samlade effekten om nära 10 000 miljoner kilowatt från kärnkraften ska fasas ut. Det kräver ökad effekt i vattenkraften, parallellt med att sol och vind byggs ut ytterligare.

– Vi vågar testa outforskade vägar och nya smarta tekniska lösningar för att kunna nyttja förnybar energi på innovativa sätt. Framtidens energimarknad kommer inte se ut som den gör idag och det vill vi visa med huset i vårt Zero Sun Project.

Han kallar detta för ett utvecklings- och läroprojekt som Skellefteå Kraft kan dra viktiga lärdomar från inför framtiden

– Kanske kan det i slutänden också bli en kommersiell produkt. Det får framtiden utvisa, avslutar Christoffer Svanberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa